4.387 coronadoden in januari, hoogste aantal sinds mei

4.387 coronadoden in januari, hoogste aantal sinds mei

[ad_1]

4.387 coronadoden in januari, hoogste maandelijkse aantal sinds mei
In januari zijn 4.387 mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat is het hoogste aantal in één maand sinds mei 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Het aantal coronadoden van maart 2020 tot en met januari 2021 komt daarmee volgens deze voorlopige cijfers op 24.484. Van hen overleden 21.727 mensen aan vastgestelde Covid-19 en 2.757 aan wat vermoedelijk Covid-19 was, aldus het CBS. Het statistiekbureau baseert zijn cijfers op de doodsoorzaakverklaringen van betrokken artsen.
Van alle corona-overledenen vielen bijna zes op de tien onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit zijn mensen die blijvend 24-uurs zorg nodig hebben, zoals bewoners van verpleeghuizen. In januari overleden 2.535 mensen die gebruik maken van de Wlz, ruim tweehonderd meer dan in december. Het coronavirus veroorzaakte de afgelopen maand 36 procent van de sterfgevallen onder Wlz-gebruikers en 18 procent van die onder alle Nederlanders.
Tegelijkertijd overleden er minder mensen door andere doodsoorzaken dan verwacht, aldus het CBS. Zo bleef tussen november en januari de gebruikelijke winterpiek uit van sterfte aan veelvoorkomende ziekten in de ademhalingsorganen of het zenuwstelsel. Dat geldt in mindere mate ook voor de sterfte aan hart- en vaatziekten.
Hoger dan RIVM-sterftecijfers
De cijfers van het CBS vallen hoger uit dan die van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo zijn de CBS-sterftecijfers over de periode tussen eind september en eind januari bijna twee keer zo hoog als die van het RIVM. Dit komt mede doordat het RIVM alleen de overleden patiënten telt bij wie een laboratoriumtest heeft bevestigd dat ze besmet waren met het coronavirus. Het CBS rekent ook patiënten mee bij wie de arts op basis van het ziektebeeld zelf heeft bepaald dat Covid-19 de doodsoorzaak was. Ook worden vanwege het ontbreken van een meldingsplicht niet alle overleden coronapatiënten (direct) gemeld bij de GGD’s, die deze cijfers doorgeven aan het RIVM.
De cijfers die het CBS dinsdag heeft gepresenteerd, zijn gebaseerd op 98 procent van alle doodsoorzakenverklaringen uit 2020 en op 96,1 procent van die in januari 2021. Deze zijn dus nog niet definitief.

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Foto Lex van Lieshout/ANP

CBS: in eerste kwartaal minder bedrijven opgeheven dan in 2020
Na een toename vorig jaar is het aantal bedrijven dat de stekker eruit trok in het eerste kwartaal van 2021 weer flink teruggelopen. Ongeveer 30.200 bedrijven hielden er in januari, februari of maart van dit jaar mee op, ruim negenduizend minder dan in de eerste drie maanden van 2020. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van voorlopige cijfers. In januari, februari en maart van 2018 en 2019 ging het om 32.700 en 34.300 beëindigde bedrijven.
Met name in de horecasector lag het aantal opheffingen in het eerste kwartaal van 2021 een stuk lager dan een jaar eerder. Bij webwinkels werden verdwenen juist meer bedrijven. Mogelijk is dat er een gevolg van dat het totaal aantal webwinkels tijdens het coronajaar flink is toegenomen. In 85 procent van de opheffingen ging het om bedrijven waarin één persoon werkzaam was. Het aantal opgeheven bedrijven met meer dan één werkzame persoon lag in het eerste kwartaal van 2021 wel iets hoger dan een jaar eerder. Bij opheffing gaat voor een klein deel om faillissementen, maar ook om andere sluitingen, die juist een faillissement moeten voorkomen.
Het aantal nieuw opgerichte bedrijven lag in het eerste kwartaal van dit jaar met 57.000 nagenoeg op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2020. In de drie jaar daarvoor was juist een duidelijke stijging te zien in het aantal bedrijfsoprichtingen. Onder de nieuwkomers valt met name het hoge aantal nieuwe webwinkelbedrijven op. Het aantal restaurants dat is opgericht, nam juist af.

Welkom in dit blog
Hier houdt NRC de laatste ontwikkelingen omtrent de wereldwijde coronapandemie bij. Dit was het belangrijkste nieuws van maandag 3 mei:

Het RIVM ontving 9.263 meldingen van positieve testuitslagen, een stijging die mogelijk te maken heeft met een storing bij de GGD’s zaterdag, waardoor niet alle cijfers doorkwamen. Er kwamen zeventien meldingen van sterfgevallen als gevolg van Covid-19 binnen. Er lagen maandag 2.642 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen, 42 patiënten meer dan zondag. 825 van hen lagen op de intensive care, 21 meer dan zondag.
De Europese Commissie gaat kijken of mensen zonder EU-paspoort met een vaccinatiebewijs deze zomer weer naar Europa kunnen komen. Het algemene inreisverbod moet daarmee opgeheven worden. Het voorstel wordt later deze week besproken.
Het inkomen van ruim de helft van alle werkenden wereldwijd, oftewel 1,6 miljard mensen, is sinds de start van de coronapandemie gedaald. Met name in ontwikkelingslanden zijn de inkomens afgenomen. Vrouwen gaven aan meer te hebben ingeleverd dan mannen.
Ruim 250.000 arbeidsmigranten die in Nederland werken maar niet staan ingeschreven bij de gemeente, krijgen voorlopig geen coronavaccinatie, terwijl deze groep juist extra veel risico loopt besmet te raken omdat ze dicht op elkaar wonen en werken. Dat meldt onderzoeksplatform Investico maandag.

Lees hier het gehele blog van maandag 3 mei terug

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *