Aantal statushouders in azc’s nam in jaar tijd met 60 procent toe

Aantal statushouders in azc’s nam in jaar tijd met 60 procent toe

[ad_1]


Het aantal statushouders dat in asielzoekerscentra wacht op huisvesting is het afgelopen jaar met ruim 60 procent toegenomen. Waar in april 2020 bijna 5.500 asielzoekers met verblijfspapieren in azc’s woonden, zijn dat er momenteel ongeveer 8.900, zo blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het aantal asielzoekers dat nog wacht op afhandeling van zijn of haar aanvraag is in die tijd juist geslonken van bijna 21.600 tot 17.450.
De forse stijging van het aantal statushouders in azc’s komt mede doordat de immigratiedienst IND sinds een jaar een inhaalslag aan het maken is in het afhandelen van asielaanvragen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hierdoor zijn er meer asielzoekers die verblijfspapieren krijgen, maar nog geen huis toegewezen hebben gekregen. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) riep vorig jaar een taskforce in het leven die in april 2020 begon met het wegwerken van 15.350 nog niet behandelde asielaanvragen.
Een andere oorzaak van het gegroeide aantal statushouders in azc’s is volgens het ministerie de oververhitte woningmarkt. Asielzoekers wier aanvraag is gehonoreerd, hebben recht op geschikte huisvesting, maar gemeenten ondervinden veelal moeite met het vinden hiervan. In november 2020 kondigde minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) een ondersteuningspakket aan dat gemeenten onder meer moet assisteren bij het huisvesten van statushouders.

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.