Advies: organiseer uitzetten illegale migranten beter

Advies: organiseer uitzetten illegale migranten beter

[ad_1]


De terugkeer van illegale migranten naar land van herkomst kan beter worden georganiseerd in Nederland. Nu worden ze in bewaring genomen, maar er is te weinig bekend over de effectiviteit van lichtere maatregelen, schrijft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) donderdag in het advies Samen werken aan terugkeer. De overheid zou daar meer mee moeten experimenteren.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het opleggen van een meldplicht, een borgsom, garantstelling of het innemen van reisdocumenten. Volgens ACVZ moet de overheid in principe eerst onderzoeken of terugkeer met zo’n lichtere maatregel bereikt kan worden. Ook adviseert het orgaan om organisaties die migranten vastzetten om hen uit te zetten beter te laten samenwerken. Volgens de wet moet de migrant meewerken aan gedwongen vertrek, maar de overheid kan dat niet afdwingen. Het komt dus voor dat migranten die niet of onvoldoende meewerken niet uitgezet worden.
In de periode 2015-2019 is het jaarlijks aantal vastzettingen bijna verdubbeld. Van 1.999 in 2015 naar 3.729 in 2019. Zo’n tweederde daarvan is onder toezicht uit Nederland vertrokken. De toename komt deels doordat migranten aan een EU-lidstaat worden overgedragen op grond van de Dublin-verordening, die vluchtelingen laat terugkeren naar het eerste land van aankomst. 90 procent van de Dublin-bewaringen vertrekt. Dat cijfer zegt dus niks over terugkeer naar land van herkomst. Bij overige vastzettingen gaat het om 50 procent.

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.