AIVD: meer rechts-extremisme; jihadistisch terrorisme grootste dreiging

AIVD: meer rechts-extremisme; jihadistisch terrorisme grootste dreiging

[ad_1]


Het rechts-extremisme is in Nederland nog altijd bezig met een opmars. Dat concludeert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het donderdag gepubliceerde jaarverslag van 2020. Zo worden rechts-extremistische ideeën toenemend als respectabel gepresenteerd en komen groeperingen met dit soort gedachtegoed steeds vaker „uit de schaduw” om zich in het publiek te mengen, aldus de dienst. Ook krijgen rechts-extremistische groepen „sluipenderwijs voet aan de grond bij publieke protesten”, in het bijzonder bij protesten tegen het coronabeleid.
Binnen de groep die het afgelopen jaar tegen de regering protesteerde, bevond zich een kleine groep die intimidatie, bedreiging of geweld goedpraatte of bereid was eraan mee te doen. Daardoor kan volgens de AIVD „een voedingsbodem” ontstaan voor extremisme. Met name de anti-lockdownprotesten werden volgens de dienst soms „grimmig en intimiderend”. Zo zijn politici op straat uitgescholden, werden wetenschappers thuis bezocht en journalisten bedreigd. Eerder dit jaar trok de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) eenzelfde conclusie; de drempel voor extremisme zou laag zijn en onder de groep coronademonstranten zouden zich „potentieel gewelddadige eenlingen” bevinden.
Desalniettemin blijft jihadistisch terrorisme de grootste dreiging voor de Nederlandse openbare veiligheid. Door de coronacrisis hadden jihadisten minder mogelijkheden om te reizen, waardoor hun zichtbaarheid afnam, aldus de AIVD. Ook is spionage door buitenlandse mogendheden nog steeds een grote dreiging voor de economie en welvaart. Nederland zou dagelijks een doelwit zijn voor staten die technologie en kennis willen stelen. Dit gebeurt bovendien steeds vaker digitaal, maar ook via menselijke bronnen.

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.