Beleggers reageren nauwelijks op milieu-incidenten bij bedrijven

Beleggers reageren nauwelijks op milieu-incidenten bij bedrijven

[ad_1]


Beleggers en kredietbeoordelaars reageren nauwelijks op nieuws over incidenten bij beursgenoteerde bedrijven die schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid. Dat concluderen twee Groningse economen na onderzoek van 98 van zulke ‘controverses’. De resultaten van het onderzoek zijn online gepubliceerd in Global Environmental Change. Doordat de reactie van de financiële gemeenschap zo beperkt is, disciplineert ze de verantwoordelijke bedrijven ook niet om duurzamer te worden, schrijven ze.Voor hun onderzoek gingen de economen uit van de lijst met bedrijfsincidenten (‘controversies’) van nieuwsorganisatie Thomson Reuters. Die lijst is niet 100 procent betrouwbaar, geeft Bert Scholtens toe. Hij is eerste auteur van het artikel en hoogleraar duurzaamheid en financiële instellingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Dat geldt ook voor soortgelijke lijsten van Bloomberg of Wharton”, zegt hij. Soms blijkt de gekozen dag van een incident één of meerdere dagen af te wijken van de dag dat het voor het eerst in het nieuws kwam. „Daarom hebben we 98 incidenten bekeken”, zegt Scholtens. En daarom werden beurskoers en kredietbeoordeling van de betrokken bedrijven gedurende een langere periode rondom een incident bestudeerd: plus of min 5 dagen.Binnen de milieu-incidenten kwamen olie- en andere lekkages het vaakst voor. Bij gezondheid ging het bijvoorbeeld om een explosie of om een medicijn waarvan bekend werd dat het kankerverwekkend is.Principes zijn vrijwilligIn de dagen na een incident ging de koers van een bedrijf gemiddeld met hooguit 1 procent omlaag. De kredietbeoordeling reageerde nog minder, die werd nauwelijks aangepast.Scholtens wijst op de in 2006 opgestelde Principles of responsible investing, een door de Verenigde Naties gesteund initiatief dat als doel heeft het wereldwijde financiële systeem duurzamer te maken. Investeerders die de principes onderschrijven beloven daarmee duurzaamheid een grotere rol te laten spelen bij hun investeringsbeslissingen. De inmiddels circa tweeduizend beleggers die de principes hebben ondertekend, beheren volgens Scholten ruim de helft van het totale belegde vermogen. „Maar de principes zijn vrijwillig, en blijkbaar worden ze niet echt nageleefd.”Rob Bauer, hoogleraar finance en institutionele beleggers aan de Maastricht University, en niet betrokken bij de studie, heeft ook kritiek op beleggers. „Ze kritiseren bedrijven dat ze niet duidelijk zijn over hun duurzame doelen. Maar zelf mogen ze ook wel wat duidelijker zijn en meer ambitie tonen. Zeker de commerciële vermogensbeheerders.” Van kredietbeoordelaars heeft Bauer al helemaal geen hoge pet op. „Die lopen vaak achter de feiten aan. In hun beoordelingen zit over duurzaamheid geen informatie.”Bauer heeft wel een kanttekening bij het nu gepubliceerde onderzoek. De geselecteerde incidenten vonden tussen 2010 en 2018 plaats. In hoeverre geeft dat nog een goed beeld? „In 2010 speelde duurzaamheid bij veel beleggers nog nauwelijks. Het is de laatste jaren echt in opkomst, ook bij commerciële partijen. Zeker in relatie tot het veranderende klimaat.”

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.