Bij Justitie ligt geld voor het oprapen, mits je het durft aan te wijzen

Bij Justitie ligt geld voor het oprapen, mits je het durft aan te wijzen

[ad_1]


Super-Tjeenk is aan de slag, dus er kunnen straks vast zaken worden gedaan. Tijd om de la open te trekken met keuzes, opties en ideetjes voor de rechtsstaat. Financiën bekijkt bij iedere formatie de hele Haagse boedel en adviseert waar eventueel te besparen en waar te ‘intensiveren’. Het komt neer op een soort beleids-APK, maar dan met reparaties naar keuze. Maar politiek neutraal is zo’n lijst nooit helemaal. Als Financiën adviseert dat er iets extra’s moet, dan komt dat toch ergens vandaan. Staat er bij uitgave X of Y nogal bot ‘ophouden’, dan is dat nooit alleen maar vanwege het geld. Althans, dat kan ik me niet voorstellen. De ‘ombuigings- en intensiveringslijst maart 2021’ is een röntgenfoto van de rechtsstaat. Met al het achterstallig onderhoud en verouderde keuzes zichtbaar. En vreemde ogen dwingen.De eerste klap is een daalder waard. Het ‘decriminaliseren’ van softdrugs levert 60 miljoen euro structureel per nieuw kabinetsjaar op. Helemaal stoppen met preventie, opsporing en vervolging „kan wel” tot stevige kritiek uit het buitenland leiden, staat er bij, met gevoel voor understatement. Kiest het kabinet voor regulering waar nu op wordt gemikt via wietteeltexperimenten, dan valt de besparing wel lager uit. De drugsparagraaf omvat maar vier regeltjes, maar staat wel bovenaan, op één. Dat komt toch omdat drugsconsumptie al jaren de olifant in de kamer van de handhaving is. Binnen het apparaat erodeert de steun. Het strenge beleid kost enorm veel tijd, geld en energie, leidt tot bijzonder weinig en het verdringt nieuwe prioriteiten. Als er iets rijp is voor heroverweging dan dit. De nieuwe minister kan verder 40 miljoen structureel verdienen door platweg subsidies te schrappen. Bijvoorbeeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, een kenniscentrum (75 man), aan de politie over te laten. Van hetzelfde laken: de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst samenvoegen met de afdeling financieel economische criminaliteit. Verder kent dit land drie reclasseringsorganisaties: het Leger des Heils, Verslavingsreclassering GGZ en Reclassering Nederland. Te fuseren? Idem: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan samen met het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. Zo’n fusie is eerder geprobeerd maar geëindigd in een patstelling. Maar dat er te veel aparte hoogste bestuursrechters zijn ontstaan, wordt door weinigen bestreden. Hier zit geld.Bij sommige suggesties ligt het er nóg dikker op. Waarom bestaat dit nog? Als de rechtspraak niet 30 procent van alle post aangetekend zou moeten verzenden, was er zomaar 2,2 miljoen over. Aan overbodig papier, enveloppes, met frankeerzegels. Op een betere exploitatie en beheer van de politiemeldkamers is 20 miljoen te verdienen. En 16 miljoen als politiebewaking bij ‘niet noodzakelijke evenementen’ wordt afgeschaft. Achterstallig onderhoud is er ook genoeg. Bij de politie en de IND is een investering van 100 miljoen in digitale communicatie snel terug te verdienen. Hetzelfde geldt bij de rechtspraak. Daar is een digitale investeringsachterstand van 300 miljoen die op termijn jaarlijks 50 miljoen kan opleveren. In een reorganisatie van de forensische zorg valt 100 miljoen te verdienen. Als de nationale politie wordt toegestaan z’n mensen en middelen flexibeler in te zetten, levert dat zó 77 miljoen op. Maar kennelijk is de politie van schokbeton, want dit stond ook al in het vorige regeerakkoord. Het verhogen van de verkeersboetes met bijvoorbeeld 10 procent levert al gauw structureel 63 miljoen extra op. Een argument kan worden gevonden in de stijging van het aantal verkeersdoden, suggereert Financiën. Precies zo’n verhoging van de griffierechten, de eigen bijdrage aan processen, levert ook zoiets op. Voor de hand liggend: minder mensen opsluiten, te beginnen met de kortgestraften, de grote meerderheid. Drie van de vier gedetineerden moet maar drie maanden of minder zitten. Als je die een enkelband of een taakstraf geeft, dan scheelt dat behoorlijk. Als je ook langer gestraften sneller loslaat, met een enkelband of andere vormen van toezicht, dan is er in 2025 een kleine 60 miljoen structureel mee te besparen. Kortom – ook als de nieuwe minister er geen cent bij krijgt, ligt het geld nóg voor het oprapen.

Nieuwsbrief
NRC Recht & Onrecht

Een gids door de rechtsstaat – de beste stukken over veiligheid, misdaad en mensenrechten

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

NRC Handelsblad
van 10 april 2021

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

NRC in de ochtend
van 10 april 2021

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.