Brabant wil obstakels voor kerncentrale wegnemen

Brabant wil obstakels voor kerncentrale wegnemen

[ad_1]


Noord-Brabant wil de opwekking van kernenergie binnen de provincie mogelijk maken. Overheden, ondernemers en onderzoekers moeten zich samen inzetten voor de bouw van een kerncentrale of een aantal kleinere centrales, die tussen 2030 en 2050 stroom zouden kunnen leveren, heeft de provincie donderdag bekend gemaakt.Belangrijk argument voor nader onderzoek naar kernenergie is de „slag om de ruimte” in de provincie, aldus de Brabantse gedeputeerde Eric de Bie (Energie, Forum voor Democratie). De vraag naar kernenergie is volgens hem „uit nood geboren”. De plaatsing van windturbines en de aanleg van zonneparken nemen de komende jaren zo veel ruimte in beslag, dat deze ten koste gaat van „andere belangen”, aldus De Bie, zoals de landbouw en vrijetijdsindustrie. „Ik kan me voorstellen dat op lange termijn een afweging wordt gemaakt om de wellicht hogere kosten van kernenergie te verkiezen boven de ruimte die wind- en zonne-energie in beslag nemen.”

Lees ookGroningen en Limburg hebben er geen trek in, maar Zeeland wil wel een kerncentrale erbij

Nog geen locatieEen locatie voor een of meerdere kerncentrales is er nog niet. Het provinciebestuur heeft onderzoek laten doen naar de haalbaarheid. Uit dat onderzoek, verricht door TNO en door het nucleaire bedrijf NRG, blijkt dat een eventuele kerncentrale in Brabant op zijn vroegst vanaf 2030 stroom zou kunnen leveren. De centrale zou kunnen bijdragen aan de klimaatdoelen. Gedeputeerde Staten hadden vorig jaar in het bestuursakkoord met VVD, FVD, CDA en Lokaal Brabant al laten weten dat kernenergie „welkom” is: „We kennen geen taboes in de energiemix.”Er zijn nog veel andere obstakels, zo blijkt uit het onderzoek. Het Rijk bepaalt waar eventueel een nieuwe kerncentrale wordt gebouwd en heeft drie andere mogelijke locaties buiten Noord-Brabant aangewezen: de Maasvlakte, het Zeeuwse Borssele, waar nu ook al een kerncentrale staat, en de Eemshaven in Groningen, al ziet die provincie dat niet zitten. Brabant zou bij het Rijk moeten pleiten voor óók een mogelijke locatie in Brabant.

Lees ookKernenergie houdt iedereen verdeeld

Als eerste voordeel van kernenergie ziet de provincie de „stabiliteit” ten aanzien van leveringszekerheid. In het onderzoek van TNO en NRG wordt als voordeel verder genoemd dat kernenergie veel minder ruimte in beslag neemt dan windparken en zonneparken. „Het directe ruimtegebruik voor een kerncentrale is in vergelijking tot zonne-energie honderd tot duizend maal kleiner, als uitgegaan wordt van dezelfde hoeveelheid geproduceerde elektriciteit”. De provincie in een toelichting: „Naarmate de energietransitie verder gevorderd is, zal de beschikbaar ruimte voor zonne- en windenergie schaarser worden. Juist voor dat laatste deel van de energietransitie verwachten we dat kerncentrales een uitkomst kunnen bieden om de doelen richting 2050.”De kosten van kernenergie zijn erg hoog. Niet alleen gaat het om grote investeringen, ook is het lastig deze terug te verdienen als de kerncentrale niet volcontinu stroom kan produceren. Dat laatste is het geval als Nederland óók veel stroom betrekt van zonne- en windenergie. Wel zouden de opbrengsten van kernenergie verhoogd kunnen worden, aldus de onderzoekers, als er ook warmte kan worden geleverd, of waterstof wordt geproduceerd.

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

nrc.next
van 26 maart 2021

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.