CBS: loonkloof tussen bedrijfstop en werknemers iets kleiner geworden

CBS: loonkloof tussen bedrijfstop en werknemers iets kleiner geworden

[ad_1]


Het verschil in het inkomen van de top van de duizend grootste bedrijven in Nederland en hun werknemers is in 2019 en 2020 iets kleiner geworden in vergelijking met de jaren daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het gemiddelde brutojaarsalaris van de vijf best verdienende topmensen per bedrijf was vorig jaar en in 2019 5,9 keer zo hoog als de gemiddelde voltijdlonen van gewone werknemers bij diezelfde bedrijven.
In de periode tussen 2010 en 2017 steeg de loonkloof van 5,5 naar 6,1. Het gemiddelde brutojaarsalaris van de onderzochte topverdieners – vijfduizend topmensen bij duizend bedrijven – bedroeg in 2020 259.000 euro. De betreffende bedrijven hadden in 2020 allemaal gemiddeld 990 werknemers in dienst. In totaal waren deze bedrijven vorig jaar goed voor 3,2 miljoen banen; 38 procent van alle banen van werknemers in Nederland.
Het verschil tussen de inkomens was vorig jaar het grootst in de handelssector. Daar verdiende de top gemiddeld 11,2 keer zoveel als de overige werknemers. In de financiële dienstverlening is het gat de afgelopen jaren flink gedicht: het verschil tussen de inkomens is daar gedaald van 15,7 in 2010 naar 9,3 in 2020. De loonkloof is het kleinst in de zorg (3,6) en het onderwijs (2,4).
In de lijst van topverdieners zijn mannen nog altijd ruim in de meerderheid, aldus het CBS. Wel zijn er meer vrouwen bijgekomen: in 2020 was iets meer dan een kwart van alle topverdieners vrouw; in 2010 lag dat percentage nog op 17 procent. Bij 163 van de duizend grootste bedrijven is de meerderheid van de mensen die het meeste geld verdienen vrouw. Dat zijn overwegend bedrijven in de zorg. 313 van de bedrijven bestaat de topvijf grootverdieners enkel uit mannen. In 2010 gold dat nog voor 474 bedrijven.

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.