De binnenvaart heeft een eigen ‘Seaspeak’ nodig

De binnenvaart heeft een eigen ‘Seaspeak’ nodig

[ad_1]


Hoewel nog moet worden onderzocht wat de exacte oorzaak is van de aanvaring tegen de Gerrit Krolbrug in Groningen, afgelopen weekeinde, wordt de al langer sluimerende roep om het standaard gebruik van Engels in de binnenvaart steeds luider. De belangrijke verbinding van het Van Starkenborghkanaal is door het ongeluk geheel gestremd; de Tsjechische schipper zou niet onder invloed zijn geweest.

Elizabeth Molt is docent Engels aan het Instituut Engineering & Applied Science van de Hogeschool Rotterdam en doet promotieonderzoek naar de geschiedenis van het Engels op zeevaartscholen en technische scholen in Nederland (Universiteit Leiden).
De binnenvaart zou er goed aan doen het voorbeeld te volgen van de zeescheepvaart, waar al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw Seaspeak wordt gebruikt. Deze compacte vorm van de Engelse taal, ofwel Essential English for International Maritime Use, werd ontwikkeld in het VK. TaalmisverstandenHet was en is vooral bedoeld voor het verbeteren van de radiocommunicatie tussen schip en wal of haven én tussen schepen onderling, na een aantal scheepsongelukken waarbij taalmisverstanden een rol speelden. Seaspeak bevat duidelijke procedures voor het starten, onderhouden en afronden van gesprekken door middel van standaarduitdrukkingen. Deze Engelse ‘scheepvaarttaal’ bevat een aanbevolen woordenschat, (beperkte) grammatica en structuur van de radioboodschappen over een breed scala aan (maritieme) onderwerpen. De grammatica is heel simpel gehouden. Dit nautische Engels wordt nu wereldwijd onderwezen aan (toekomstige) zeevarenden als English for Specific Purposes (ESP) en gebruikt op de bruggen en in de machinekamers van zeeschepen op alle wereldzeeën en in havens. Het is officieel erkend door de IMO (International Maritime Organization) van de Verenigde Naties. Dit duidelijke en heldere Engelse taalgebruik heeft het aantal ongelukken op zee en in havens door communicatiestoornissen en Babylonische spraakverwarringen flink teruggebracht. Ook het NAVO spellingsalfabet (Alfa, Bravo, Charlie, etc.) draagt bij aan deze duidelijkheid.Europese richtlijnIn 2022 wordt een Europese richtlijn (wet) van kracht inzake het afleggen van een praktijkexamen voor toekomstige stuurlieden en kapiteins in de binnenvaart, waarin communicatie een belangrijk onderdeel is. Maar er is daarin (nog) niets afgesproken over een standaardtaal voor die communicatie.

Praat mee met NRC

Onderaan dit artikel

kunnen abonnees reageren.

Hier leest u meer over reageren op NRC.nl
.
Het Duits is, begrijpelijk gezien de belangrijkste vaarroutes van de binnenvaart in Europa, een belangrijke taal in die binnenvaart. Maar het verdient zeker aanbeveling om over te schakelen op een vorm van Engels, zoals Seaspeak. Net als in de zeescheepvaart zijn de bemanningen op de binnenvaartschepen ook steeds internationaler, met een grote variatie in taalkennis en taalniveau, of het nu Engels of Duits is. Nu er ook Filipijnen worden ingeschakeld, die over het algemeen het Engels goed beheersen door de lange maritieme traditie van de Filipijnen, als land en als bemanning op zeeschepen, geldt dit des te meer. Die speciale beheersing van de taal geldt trouwens niet alleen voor het nautische Engels, maar ook voor het technisch Engels; ook daar zijn duidelijke taal en standaarduitdrukkingen heel belangrijk voor een veilige werkomgeving voor het internationale personeelsbestand. De binnenvaart kan daarom putten uit genoeg voorbeelden om ook in die wereld over te schakelen op een standaard gebruik van het Engels op hun schepen en in de havens.

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.