Een Outbreak Management Team voor het klimaat

Een Outbreak Management Team voor het klimaat

[ad_1]


Covid laat zien dat de wetenschap een belangrijke rol kan spelen in het crisisbeleid van het kabinet. Kunnen we daar ook niet iets mee voor de klimaatcrisis? Die vraag was voor Frans Rooijers aanleiding om met steun van een tiental hoogleraren en andere experts een Outbreak Management Team voor het klimaatprobleem op te zetten. Deze vrijdag ziet op initiatief van de directeur van onderzoeksbureau CE Delft het Klimaatcrisis Beleid Team, het KBT, het licht. „Klimaatbeleid is tot nog toe bepaald door lobbyorganisaties, zoals je zag bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Daarin hebben universiteiten en andere kennisinstituten nauwelijks een rol gespeeld”.Vanuit het ministerie van Economische Zaken werd hem duidelijk gemaakt dat een demissionair kabinet nooit het voortouw zou nemen om op korte termijn met zo’n KBT te gaan werken. Maar de formatie van een nieuw kabinet kan nog wel even op zich laten wachten. „Daarom nemen we zelf het initiatief en komen met ons eerste advies aan de verkenners rond de formatie en aan politieke partijen: het instellen van een CO2-budgetsysteem. Dat systeem moet ervoor zorgen dat je de gewenste CO2-reductie echt haalt. Zoals het nu gebeurt met het Klimaatakkoord is dat uiterst onzeker.”Achter het idee van het budgetsysteem staat een tiental wetenschappers, onder wie Koos Biesmeijer (Leiden), Jeroen van den Bergh (Barcelona), Ernst Worrell (Utrecht) en Marc Davidson (Nijmegen). Klimaatwetenschappers maar ook mensen „die verstand hebben van beleid en gedrag” moeten erbij komen. Het nu voorgestelde budgetsysteem wordt elke komende maand tot in de zomer verder uitgewerkt voor specifieke sectoren. „In april voor de gebouwde omgeving, en later ook voor onder meer landbouw, het verkeer en de industrie”, zegt Rooijers. Extra urgentie„Er is rond het klimaatbeleid extra urgentie nodig, en zo voegen we de daad bij het woord. Het CO2-budgetsysteem moeten werken als een zwaard van Damocles. Grote bedrijven beschikken binnen het Europese ETS al over verplichte rechten om broeikasgassen uit te mogen stoten. Dat willen we ook invoeren voor leveranciers van bijvoorbeeld stroom, benzine en gas. Zij moeten rechten kopen uit een steeds kleiner wordende pot. Daardoor gaat de prijs omhoog en komen alternatieven in beeld.”Dat hierdoor burgers en bedrijven financieel in de knel kunnen komen, mag volgens Rooijers geen reden zijn om het klimaatbeleid aan te passen of te verzwakken. „Met het geld dat vrijkomt uit de verkoop van de CO2-rechten kan de belasting op arbeid worden verlaagd en kunnen lage inkomensgroepen worden gecompenseerd.”

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

nrc.next
van 26 maart 2021

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *