Eis: half jaar cel voor oud-PVV’er Brinkman wegens lekken

Eis: half jaar cel voor oud-PVV’er Brinkman wegens lekken

[ad_1]


Via het lekken van vertrouwelijke politie-informatie voor zes artikelen in De Telegraaf in 2016 heeft een „boze en gefrustreerde” politieman Hero Brinkman (56) volgens het Openbaar Ministerie in Amsterdam wraak willen nemen op Amsterdamse politiechefs. Die superieuren zouden Brinkman, die van 2006 tot 2012 voor de PVV in de Tweede Kamer zat, volgens hem om politieke redenen uit het korps hebben willen werken. Wegens het herhaaldelijk schenden van zijn ambtsgeheim eiste officier van justitie Anne-Marie Ruijs vrijdag bij de Amsterdamse rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen Brinkman.De politieman kwam als lekker in beeld toen een verslaggever van De Telegraaf in september 2016 de afdeling voorlichting belde van de Amsterdamse politie. Hij stelde vragen over een eerder die maand gehouden besloten politiebijeenkomst over separatisme en terrorisme. Het was een overleg van 33 agenten waar ook Brinkman bij aanwezig was geweest. „Het was net of ik Hero hoorde praten in min of meer gelijke bewoordingen”, zei een van zijn collega’s over vragen van de journalist. Uit onderzoek van de politie naar het lek is gebleken dat Brinkman de enige agent was die over alle informatie beschikte die uiteindelijk in De Telegraaf verscheen. De politie heeft bij huiszoekingen geheime stukken aangetroffen en ook verdachte communicatie tussen Brinkman en de journalist vastgesteld. De agent zou hebben willen aantonen dat de politie naïef en te laks onderzoek deed naar terrorisme. Volgens het OM was Brinkman er vooral op uit de politieleiding te pesten. Die hadden hem een paar maanden eerder bestraft met voorwaardelijk ontslag wegens ernstig plichtsverzuim. Verschillende leden van de Ondernemerspartij die Brinkman in die tijd oprichtte en waarmee hij in het parlement wilde komen, hebben dit ook bevestigd. Brinkman vertelde tijdens bestuursvergaderingen herhaaldelijk dat hij bezig was informatie aan De Telegraaf door te spelen. Door de publicaties die hij organiseerde in De Telegraaf zouden weldra „koppen bij de leiding van de politieorganisatie gaan rollen”. TapgesprekkenTijdens de rechtszaak gaf Brinkman toe informatie aan de journalist van De Telegraaf te hebben gegeven maar dat was volgens hem slechts ‘normale’ geanonimiseerde info uit het dossier over zijn arbeidsgeschil. „Ik heb 33 jaar bij de politie gewerkt en nooit informatie gelekt”. Volgens het OM zat er ook informatie bij uit afgeluisterde telefoongesprekken in een terreuronderzoek. Brinkman wordt ook verweten dat hij zijn vrouw vertrouwelijke politie-informatie gaf. Ze gaf hem per app namen door van mensen die ze wilde natrekken. De vrouw staat later terecht.Brinkman ontkent alle aantijgingen. Hij zegt dat de politie hem in 2017 heeft aangehouden en vier dagen opsloot om hem politiek uit te schakelen. De verdachte omschreef zichzelf tijdens de rechtszaak als een „doodeerlijk, oprecht en heel groot politieman”. Hij had slechts „misstanden” aan de kaak willen stellen om terroristische aanslagen te voorkomen. Dat politieke geestverwanten hem nu belasteren komt omdat ze „ontevreden waren over hun plek op de kandidatenlijst”.Officier van justitie Ruijs zei in haar requisitoir dat van Brinkman „als ervaren politieambtenaar volledige integriteit en onkreukbaarheid mocht worden verwacht, juist nu hij daarnaast een functie had binnen de politiek”. In de bestuursvergaderingen van zijn Ondernemerspartij „was van het tegendeel sprake. Na een paar drankjes werd de verdachte loslippig, sprak over zijn werk bij de CTER-afdeling (terrorisme) en intimideerde partijgenoten door aan te geven dat hij mensen na kon trekken en dit ook deed, zoals uit onderzoek ook gebleken is”.De aanklager hekelde het feit dat Brinkman „nog steeds geen verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor zijn daden of laat blijken de ernst in te zien van de door hem gepleegde strafbare feiten. Ik acht deze herhaalde feiten zodanig ernstig dat die mede vanuit het oogpunt van generale preventie vragen om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf”. De rechtbank Amsterdam doet over twee weken uitspraak.

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

NRC Handelsblad
van 1 mei 2021

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

NRC in de ochtend
van 1 mei 2021

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.