Groot onderzoek naar bestuurscultuur in Limburg

Groot onderzoek naar bestuurscultuur in Limburg

[ad_1]


In Limburg komt een groot onderzoek naar mogelijke misstanden bij het provinciebestuur, de tweeëndertig gemeenten en een waterschap. Via een meldpunt kan iedereen de komende maanden integriteitskwesties doorgeven aan een onafhankelijke commissie. Dit heeft waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes (VVD) dinsdag aangekondigd. Hij spreekt van „een foto van de bestuurscultuur” in de provincie.Het is voor het eerst in Nederland dat op deze wijze provinciebreed de bestuurscultuur wordt onderzocht. Het meldpunt ([email protected]) is sinds dinsdag actief.De onderzoekers gaan kijken naar „mogelijke integriteitskwesties, onregelmatigheden en bestuurlijk deviante (afwijkende) gedragingen” in de periode 2011-2021 bij provincie, gemeenten, waterschap en deelnemingen van de provincie. In geval van mogelijk strafbare feiten informeert de commissievoorzitter het college van Gedeputeerde Staten, dat dan „noodzakelijk of wenselijk gepaste maatregelen kan nemen”.Remkes is waarnemend commissaris van de koning sinds 16 april. Zijn voorganger Theo Bovens (CDA) en alle zeven Limburgse gedeputeerden stapten op vanwege de affaire rond oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA).

Lees ook: Hoe een ex-gedeputeerde met hulp van het CDA in Limburg subsidiegeld doorsluisde naar zijn eigen bv’s

NRC onthulde dat Vrehen als directeur van de landschapsorganisatie IKL tonnen aan subsidiegeld naar zijn eigen bv’s doorsluisde. Dat deed hij door medewerkers voor IKL in te huren via zijn eigen bedrijven, producten van zijn ondernemingen via de stichting te verkopen en zichzelf te laten inhuren via een te hoog tarief. Bedrijven van Vrehen ontvingen ook via partijgenoten in het provinciehuis en gemeentehuizen opdrachten.‘Niet eerst bij journalisten’Iedereen kan de komende maanden vertrouwelijk melding maken van mogelijke misstanden. Volledig anoniem kan het niet. De onderzoekers moeten de mogelijkheid krijgen om voor nadere duiding of weging van een melding. Remkes: „Als er iets fout is, moet dat bij de bevoegde instanties terechtkomen en niet eerst bij journalisten, hoe belangrijk hun rol als waakhond van de democratie ook is. Ik wil het graag vooraf weten en niet achteraf.”Remkes garandeert dat de commissie onafhankelijk te werk kan gaan. Van discussies over voorlopige versies van rapportages met betrokkenen en in overleg afzwakken van bevindingen en conclusies, zoals soms gebeurt bij andere integriteitsonderzoeken, zal geen sprake zijn. „Daar mag u mij op aanspreken”, aldus Remkes.Burgemeesters en dijkgraafZaken over gemeenten en waterschappen zullen in eerste instantie worden doorgeleid naar burgemeesters en dijkgraaf. „Daar ligt de primaire verantwoordelijkheid”, aldus Remkes. „Worden ze daar onvoldoende opgepakt, dan is het alsnog aan de commissaris van de koning.”

Lees ook: De klusjesmannen van Limburg

Onafhankelijkheid is wat hem betreft „een van de zwaarste kwaliteitseisen” voor leden van de commissie. Remkes denkt aan specialisten en hoogleraren op het gebied van governance (financieel-juridisch) en bestuurskunde/politocologie, plus een ervaren bestuurder of topambtenaar. De leden van de commissie moeten voor de zomer bekend zijn. De commissieleden zullen bij hun werk worden ondersteund door een extern bureau. Het onderzoek moet binnen een half jaar klaar zijn. Remkes zegt dat de afgelopen weken al een aantal zaken onder zijn aandacht is gebracht. „Daar ben ik zelf mee bezig, omdat deze om redelijk spoedige besluitvorming vragen.”De eerste indruk van de waarnemend gouverneur is dat de codes voor bestuurders in Limburg redelijk op orde zijn. „Wel is het in Limburg nog mogelijk dat een bestuurder een nevenfunctie in eigen provincie heeft. Daar wordt wat mij betreft per ommegaande een eind aan gemaakt.”Over de IKL-kwestie zegt Remkes, vooruitlopend op de lopende onderzoeken naar die stichting: „Aan professionaliteit van het interne toezicht heeft het daar ontbroken.”

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *