Heineken wil in 2030 klimaatneutraal brouwen

Heineken wil in 2030 klimaatneutraal brouwen

[ad_1]


Heineken wil in 2030 bier en andere dranken volledig CO2-neutraal brouwen. Tien jaar later moet ook de hele keten van toeleveranciers per saldo op nul CO2-uitstoot komen. Die klimaatambitie, onderdeel van de nieuwe Evergreen-strategie van topman Dolf van den Brink, heeft het bedrijf donderdag uitgesproken. CO2-neutraliteit komt erop neer dat een bedrijf per saldo de uitstoot van het broeikasgas terugbrengt naar nul. Dat kan door het verminderen van de eigen uitstoot, maar ook door via projecten elders CO2 uit de lucht te halen. De reductie in broeikasgassen wil Heineken onder meer bereiken via de inzet van hernieuwbare energie. Zo sloot de brouwer vorig jaar een deal over een nog te realiseren windpark in Finland. Heineken neemt de stroom niet werkelijk zelf af, maar koopt via certificaten van oorsprong de garantie dat de stroom groen is opgewekt. Op die manier moet grijze stroom die elders bij productielocaties wordt ingezet, gecompenseerd worden. Daarnaast legt Heineken zonnepanelen op de daken van verschillende brouwerijen wereldwijd.Voor de keten, van landbouw, tot verpakking en distributie heeft Heineken een tussendoel gesteld van 30 procent reductie in 2030, ten opzichte van 2018. In 2040 moet ook die CO2-neutraal werken. (NRC)

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

NRC in de ochtend
van 16 april 2021

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.