‘In 2050 meer 80-plussers en migranten, verzorgingsstaat onder druk’

‘In 2050 meer 80-plussers en migranten, verzorgingsstaat onder druk’

[ad_1]


In 2050 telt Nederland een stuk meer tachtigplussers en migranten, terwijl het aantal werkenden relatief zal zijn afgenomen. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De studie schetst het beeld van een werkende beroepsbevolking die krimpt, maar wel de verzorgingsstaat, met daarin een toenemende vraag naar zorg, overeind moet houden.
De onderzoekers stellen vast dat Nederland in 2050 tussen de 17 en 21,8 miljoen inwoners telt. In het scenario dat de levensverwachting sterk toeneemt, verdrievoudigt het aantal tachtigplussers de komende jaren naar 2,6 miljoen. In 2050 is het percentage Nederlanders dat ouder dan tachtig is tussen de 8 en 13 procent. Ook het aantal migranten neemt volgens het CBS en NIDI de komende jaren toe. Nu telt Nederland 4,2 miljoen migranten, zo’n 24 procent van de bevolking. Dat aantal zal toenemen tot 31 tot 40 procent in 2050.
Om de toenemende vraag naar zorg te kunnen blijven betalen, moet het aantal werkenden sterk groeien. Als de arbeidsparticipatie niet verandert, daalt het huidige aandeel werkenden van 46 procent naar 44 tot 41 procent in 2050. Daarom adviseert het NIDI toekomstige kabinetten te stimuleren vrouwen, migranten en ouderen vaker en langer te laten werken. De onderzoekers dragen verschillende beleidskeuzes aan om deze groepen aan te moedigen meer te werken. Zo kan een door de overheid betaalde kinderopvang vrouwen stimuleren om meer of vaker te werken en moeten vluchtelingen eerder scholing krijgen om zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Ook moeten werkgevers en overheid inventariseren hoe ze omstandigheden creëren waaronder ouderen zolang mogelijk kunnen doorwerken.

Nieuwsbrief
NRC De Haagse Stemming

Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.