Johnson kijkt nu sterk naar Zuidoost-Azië

Johnson kijkt nu sterk naar Zuidoost-Azië

[ad_1]


Het Verenigd Koninkrijk wil de banden aanhalen met landen in de Indo Pacific omdat het economische en geopolitieke zwaartepunt in het komende decennium naar Azië verschuift. De Britse regering krijgt de beschikking over een eigen commandocentrum in Londen. Ook komt er een centrum voor terrorismebestrijding in het noorden van Engeland.Onder het banier ‘Global Britain’ presenteerde premier Johnson dinsdag in het Lagerhuis zijn visie op de rol die het VK de komende jaren op het wereldtoneel wil innemen. Het VK, zei Johnson, heeft de historische opdracht om een „kracht voor het goede” te zijn in de wereld.Het buitenlandbeleid van het VK rustte traditioneel op het lidmaatschap van de Europese Unie en een zeer hechte band met de Verenigde Staten. Vaak positioneerde Londen zich als bemiddelaar tussen Washington en Brussel. Na Brexit is het VK op zoek gegaan naar een nieuwe rol voor zichzelf op het wereldtoneel. Na een diepgaand onderzoek, dat een jaar in beslag nam, heeft het die toekomst gevonden in de Indo Pacific, in de relatie dus met landen als Australië, India en Japan.Eind vorig jaar werd al bekend dat het VK in vier jaar 24 miljard pond (28 miljard euro) wil uitgeven aan modernisering van de krijgsmacht, een operatie die veertigduizend banen moet opleveren. Modernisering van de krijgsmacht betekent dat het zwaartepunt verschuift van traditionele legereenheden naar investeringen in cyberwar en militaire ambities in de ruimte. Als onderdeel van die vernieuwing wil de regering, bleek dinsdag, ook het plafond voor het aantal kernkoppen met veertig procent verhogen van 180 stuks tot 260. Om de veiligheid te garanderen is een „minimale, onafhankelijke nucleaire afschrikking” onontbeerlijk, heet het in Global Britain in a competitive age, het document waarin de nieuwe strategie voor een tijdperk van concurrerende grootmachten is vastgelegd.Anti-kernwapenactivisten hebben onmiddellijk protest aangetekend tegen de plannen. Terwijl de hele wereld werkt aan non-proliferatie en de VS en Rusland net een ontwapeningsakkoord hebben verlengd dat het aantal kernwapens bevriest, opent het VK de weg naar uitbreiding van het arsenaal. De verhouding met Europa en de VS blijft uiteraard van belang. Een goede verstandhouding met gelijkgezinde westerse landen is onontbeerlijk, stelde Johnson, en de Verenigde Staten zijn en blijven de belangrijkste bondgenoot. Er kan, zei hij, ook geen twijfel bestaan over de Britse toewijding aan de NAVO.Maar daarnaast zal het VK de banden met Aziatische landen aanhalen, het buitenlandbeleid zal naar de Indo-Pacific „gekanteld” worden. Zo wil het VK vaste gesprekspartner worden van de ASEAN, de organisatie van Zuidoost-Aziatische landen. Johnson brengt volgende maand een bezoek aan India, zijn eerste grote buitenlandse reis sinds Brexit. Hij herhaalde nog eens dat hij de leiders van Australië, Zuid-Korea en India heeft uitgenodigd voor de vergadering van de G7 deze zomer in Cornwall. Het Britse vliegdekschip HMS Queen Elisabeth zal, als middelpunt van een vlootverband, dit jaar haar eerste reis naar Azië maken. Met de reis van twintigduizend zeemijl wil het VK het belang van een vrije zeevaart onderstrepen, aldus Johnson.Johnson wees Rusland aan als de belangrijkste bedreiging. China is een grote uitdaging voor iedereen die een vrije samenleving nastreeft. Maar, zei hij, het VK wil samenwerken met China waar dat mogelijk is, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat. Het VK is dit najaar gastheer van de belangrijke klimaatconferentie COP26. Ook is China van belang als handelspartner. Investeringen in wetenschap en technologie moeten het VK een stevigere positie in de wereld geven. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking wordt verhoogd tot 0,7 procent van het nationaal inkomen, als de economie dat weer toelaat.Johnson maakte duidelijk dat het VK zich niet van de wereld kan afsluiten en dat ook niet wil. Het VK is de vijfde exporteur ter wereld. Internationale conflicten en blokkades van handelsroutes hebben onmiddellijk gevolgen voor het welzijn van het VK.„Ik ben optimistisch over de positie van het VK in de wereld en ons vermogen om kansen te grijpen”, zei Johnson. „De vindingrijkheid van onze burgers en de kracht van de Unie, gecombineerd met bondgenootschappen, een gemoderniseerde krijgsmacht en een nieuwe ‘groene’ agenda, stellen ons in staat met vertrouwen vooruit te kijken en de wereld vorm te geven.”

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

nrc.next
van 17 maart 2021

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.