Kabinet biedt perspectief én kans op teleurstelling

Kabinet biedt perspectief én kans op teleurstelling

[ad_1]


Er was goed nieuws en er was nog beter nieuws, zaterdag tijdens het jongste Catshuisberaad over de coronacrisis. Niet alleen maakte het kabinet bekend dat de middelbare scholen vanaf 31 mei weer grotendeels open mogen, ook lijken andere versoepelingen te kunnen worden versneld, voor onder meer horeca en culturele instellingen. Die kunnen misschien al op zaterdag 5 juni de deuren openen, vier dagen eerder dan gepland.

Lees ook: Waarop zijn de versoepelingen van het kabinet gebaseerd? Hoe eerlijk worden de belangen afgewogen?

De angst om te snel te versoepelen is echter niet ver weg. Zo mogen leerlingen straks weliswaar weer elke dag naar school maar worden ze wel geacht twee keer per week een zelftest te doen – in de hoop dat een eventuele opleving van de derde besmettingsgolf zo tijdig kan worden gesignaleerd. En een definitief besluit over de restaurants en theaters is er nog niet genomen, wordt benadrukt door een ingewijde. Dat valt „rond 31 mei”, klinkt het. Het feest kan dus ook níet doorgaan.Het tekent opnieuw het dilemma waar het kabinet eigenlijk al de hele crisis mee worstelt. Aan de ene kant wil het perspectief bieden. Sterker nog: dat wordt ook geëist vanuit samenleving en bedrijfsleven. Aan de andere kant kleeft er aan beloftes ook altijd het risico dat ze gebroken moeten worden. Omdat het virus zich niet laat sturen, of omdat beleid te traag op gang komt – zoals eerst bij het testen en later met de vaccinaties – of minder goed uitpakt dan gehoopt. ‘Verantwoord’ openen van de samenlevingMedio april kwam het kabinet met een ‘openingsplan’: een overzicht van stappen die de komende maanden tot heropening van de samenleving moeten leiden. Bij de tweede stap, begin mei, ging het al mis. De IC’s en ziekenhuizen lagen te vol om dierentuinen, pretparken, sportscholen, zwembaden en muziekscholen „verantwoord” op 11 mei te laten opengaan. Afgelopen woensdag, een week later dan gepland, kon dit alsnog wel.Het kabinet, zegt een ingewijde, bekijkt nu of stap drie vervroegd kan worden. Dat zou betekenen dat bioscopen, theaters en andere culturele instellingen al op 5 juni open kunnen. Ook mogen mensen dan vier personen thuis ontvangen en kunnen restaurants weer gasten binnen bedienen, en dus niet alleen zoals nu op het terras. Over de datum is nagedacht: 5 juni valt op een zaterdag. De druk om iets buiten de deur te doen, zal groot zijn in dat, zoals het zich nu laat aanzien, zonnige weekend.Overigens: 5 juni mag dan een vervroeging lijken, het is nog steeds later dan de datum die in de oorspronkelijke, allereerste versie van het openingsplan stond: 26 mei.

Lees ook: de vier zwakheden van het nieuwe heropeningsplan van het kabinet

Mogelijk keerpunt in de coronacrisis Of de nieuwe datum van kracht wordt, hangt in de eerste plaats van de coronacijfers en die lijken vooralsnog mee te werken. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maakte zondag bekend dat er in één dag voor het eerst dit jaar minder dan honderd nieuwe coronapatiënten – 96 – zijn opgenomen op verpleegafdelingen in ziekenhuizen. De bezetting daar vertoont „een dalende trend” en dat blijft ook zo, verwacht het LCPS. Daar staat de IC-bezetting tegenover: die is „nog steeds hoog”.Het aantal positieve coronatests neemt elke week nog af: van ruim 50.000 twee weken geleden naar 28.262 afgelopen week. Of dit echt een keerpunt is in de coronacrisis hangt voor een belangrijk deel af van de vaccins: zijn die echt zo effectief dat ze het virus eronder kunnen krijgen? Experts noemen versoepelingen nog steeds riskant zolang hier geen duidelijkheid over is. Wat helpt: de vaccinatiecampagne komt op stoom. Vanaf deze week is het de bedoeling om een miljoen inentingen per week te zetten.

Lees ook: De cijfers zijn goed, maar versoepelen blijft riskant

Op vrijwillige basisGaan de versoepelingen op middelbare scholen een deel van het herwonnen terrein weer ongedaan maken? Het Outbreak Management Team (OMT) oordeelt dat het veilig kan, maar adviseert wel dat leerlingen de zelftesten gaan doen. Dat zal op vrijwillige basis gebeuren: niemand kan worden gedwongen. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) liet zaterdag weten dat het leerlingen wel wil gaan „stimuleren” om de testen ook echt te doen. „Het is een belangrijk middel om scholen open te houden”, zegt Nienke Luijckx van het LAKS. Over het verlenen van voorrang van docenten bij vaccinaties heeft het kabinet het zaterdag niet gehad, ondanks herhaalde oproepen om dit wel te doen. Veel docenten zien een heropening niet zitten. Een vorige week gepubliceerde enquête van vakbond CNV Onderwijs liet zien dat driekwart van de respondenten geen heropening van de scholen wil voor de zomervakantie. Gevreesd wordt dat door hoge uitval van docenten de continuïteit van het onderwijs in gevaar komt.Luijckx van het LAKS laat juist weten „ontzettend blij” te zijn met de stap. „Ik denk dat we in een stadium van de crisis zijn gekomen dat elke dag telt.” Leerlingen hoeven vanaf 31 mei geen afstand meer tot elkaar te houden, maar andere regels blijven in stand: mondkapjes op de gangen, afstand houden tot docenten.Hendrik de Moel, bestuurder van de Algemene Onderwijsbond (AOb), wijst op het belang van de zelftesten. „Wij hopen heel erg dat leerlingen zich daaraan houden en roepen ze op om dat te doen.” De Moel noemt dat in het belang van de docenten, maar ook van „eigen ouders, grootouders en familieleden”.Met medewerking van Sjoerd Klumpenaar

Nieuwsbrief
NRC De Haagse Stemming

Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.