Kolencentrales verbruikten 54 procent minder steenkool; inzet biomassa gestegen

Kolencentrales verbruikten 54 procent minder steenkool; inzet biomassa gestegen

[ad_1]


Kolencentrales wekten in 2020 54 procent minder energie op uit steenkool in vergelijking met 2019. Dat heeft ervoor gezorgd dat de CO₂-uitstoot van die centrales formeel met 49 procent is gedaald in een jaar tijd. De centrales stookten wel 133 procent meer biomassa om energie op te wekken. Die grondstof is afkomstig van hernieuwbare bronnen zoals houtsnippers, gewassen en dierlijk afval, die niet meegenomen wordt in de berekening van uitstoot. Hoeveel CO₂ is uitgestoten door de verbranding van biomassa is dus niet bekend. Dat meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) woensdag.
De NEA heeft de CO₂-uitstoot berekend van de Nederlandse bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen, wat vooral bedrijven in de industrie- en energiesector zijn. De uitstoot van alle ETS-bedrijven bij elkaar is in totaal 11,5 procent gedaald afgelopen jaar ten opzichte van 2019. In andere Europese landen is ook een daling te zien.
De door de de NEA berekende uitstootdaling is veroorzaakt door het kabinetsbeleid die de energietransitie van kolen naar aardgas en biomassa heeft ingezet, én doordat er minder vraag was naar elektriciteit door de coronacrisis. In juni zal blijken uit onderzoek van de Emissieautoriteit of deze daling in uitstoot doorzet als de crisis straks weer voorbij is.
Urgenda-vonnis
De bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem vallen, zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de CO₂-uitstoot in Nederland. Daling in uitstoot is dus van belang om te voldoen de klimaatdoelstellingen zoals voorgeschreven in het vonnis in de klimaatzaak die was aangespannen door Urgenda dat in 2019 bekrachtigd werd door de Hoge Raad. Door dit vonnis is het kabinet verplicht om eind 2020 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 25 procent ten opzichte van 1990. Of dit doel gehaald gaat worden, dat is nog niet bekendgemaakt.

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.