Marcel Levi minister? – NRC

Marcel Levi minister? – NRC

[ad_1]


Een optreden van medicus Marcel Levi (56) op tv gaat nooit onopgemerkt voorbij. De mensen die het gezien hebben, zeggen tegen de mensen die het níét gezien hebben: „Toch even kijken”. Achteraf is niemand teleurgesteld, want wat Levi over zijn vak zegt is voor iedereen te begrijpen.Hij praat snel en helder, heeft stevige opinies en gaat geen vraag uit de weg. Zelfs niet de vraag naar zijn ambitie, in Nederland een heikel onderwerp. Wil hij eventueel minister van Volksgezondheid worden? Ja, zegt hij dan, want als je overal een mening over hebt, moet je niet weglopen voor verantwoordelijkheid. Dat lijkt me goed nieuws voor de PvdA, waarvan hij lid is. Net als bij de andere partijen zijn daar de charismatische politici dungezaaid. Ze lijken er bij de PvdA zelfs een beetje bevreesd voor te zijn, want Frans Timmermans en Eberhard van der Laan kwamen in de betere jaren van de partij nooit voor het leiderschap in aanmerking. Levi is geen echte partijtijger, hij zei nog in 2019 dat het lidmaatschap vooral inhield dat hij elke maand zijn contributie overmaakte en dat hij eigenlijk ook wel voelde voor een nieuwe, frisse partij. Maar hij voegde eraan toe dat hij het gedachtegoed van de PvdA deelde. Goed om te weten voor het geval dat de PvdA in een nieuw kabinet-Rutte gaat meeregeren.Dan kan Levi meteen aan Rutte uitleggen waarom hij, zoals hij deze week in College Tour tegen Twan Huys zei, vindt dat de premier het in het vaccinatiebeleid heeft laten afweten. Hij had bewondering voor de manier waarop Rutte zijn land door de coronacrisis had geleid, maar het vaccinatiebeleid had hij niet mogen uitbesteden aan minister De Jonge. Boris Johnson had beter begrepen dat dit beleid „het centrale punt was”. Daar had Levi een punt, maar zou hij wel beseffen dat hij hiermee toezegt dat hij als mogelijke opvolger van De Jonge in een soortgelijke crisis een forse stap opzij zal doen ten dienste van de premier? Zou zijn ego daartegen bestand zijn? Want dat Levi een goed ontwikkeld ego heeft, daar hoeft geen twijfel over te bestaan.Ook zegt hij zelf dat hij weinig geduld heeft; in College Tour hekelde hij al de omslachtige vergadercultuur in Nederland, waar elke vergadering begint met de notulen van de vorige vergadering. En dan al die mensen die te laat komen! Hij loosde er een diepe zucht bij. Dat kan nog wat worden in de wekelijkse ministerraad die, conform de ootmoedige belofte van Rutte, straks langer gaat duren. Ik schreef in 2014 voor het eerst over Levi, toen hij mij als bestuursvoorzitter van het AMC al opviel met zijn kritiek op het zogeheten zorgverzekeringsdebat. Hij miste daarin „solidariteit”, het ging alleen maar over geld en polissen. Dat hoorde je niet vaak van ziekenhuisvoorzitters. Levi heeft meer uitgesproken opvattingen. In zijn altijd leesbare column in Het Parool wees hij op mysterieuze ziektes die veel aandacht krijgen, maar „vervolgens zomaar uit de mode raken”, zoals de muisarm, de bekkeninstabiliteit, ADHD, burn-out en whiplash. In een andere column overspeelde hij zijn hand toen hij de voormalige eigenaren van MC Slotervaart beschuldigde van een „struikroversmentaliteit”. Dat moest de krant opvallend royaal rectificeren.Kortom, de Nederlandse politiek zal niet saaier worden van Marcel Levi.

Nieuwsbrief
NRC De Haagse Stemming

Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

NRC in de ochtend
van 21 mei 2021

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.