Na een maand trekt Van Rutte alsnog zijn conclusies

Na een maand trekt Van Rutte alsnog zijn conclusies

[ad_1]


In een maand kan er veel gebeuren. President-commissaris Jan van Rutte van de Volksbank leek half februari, toen een uiterst kritisch rapport was verschenen over de sfeer aan de top van de staatsbank, nog van mening dat dit geen consequenties voor hem hoefde te hebben. Half maart is de conclusie geheel anders: hij vertrekt alsnog als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc).Uit de zeer summiere samenvatting van het rapport bleek vorige maand dat aan de top van de bank sprake was van een ongezonde werksituatie, onder andere door „incidenteel” pestgedrag. De raad van commissarissen had, net als de directie, „niet altijd optimaal gefunctioneerd” en de relatie tussen beide organen was „evenmin altijd gezond”.Bij het verschijnen van het rapport concludeerde de rvc nog dat het al maatregelen had genomen die bleken te passen bij de bevindingen van de twee onderzoekers. „Er zijn inmiddels maatregelen genomen die eraan bijdragen dat er weer sprake is van een goede en positieve dynamiek”, aldus Van Rutte destijds.Waarom hij het rapport nu alsnog wel op zichzelf betrekt, maakt hij nu niet duidelijk. De kans is groot dat door het NLFI (dat namens de staat de aandelen Volksbank beheert) en door het ministerie van Financiën druk op hem uitgeoefend is. Zowel het ministerie als het NLFI laat desgevraagd weten kennis te hebben genomen van het vertrek van Van Rutte, maar verder geen commentaar te willen geven op de stap. Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) spreekt nog wel zijn waardering uit voor de betrokkenheid en inzet voor de Volksbank van Van Rutte in de afgelopen jaren.Van Rutte was sinds 2013 lid van de rvc, het jaar waarin de rechtsvoorganger van de Volksbank, SNS Reaal, werd genationaliseerd. Sinds 2015 was hij voorzitter van het orgaan dat toeziet op het functioneren van de directie. Alle directieleden sinds de nationalisatie zijn dan ook onder zijn leiding benoemd, inclusief meerdere voortijdig vertrokken bestuurders. Zo legden de twee laatste financieel directeuren voortijdig hun functie neer. De meest recente, Pieter Veuger, zelfs na enkele maanden, na een heftig conflict met de rvc. De laatste operationeel directeur, Mirjam Verhoeven, vertrok ook al na ruim een jaar, omdat zij het niet eens was met hoe de rvc had gehandeld nadat afgelopen zomer meerdere conflicten bij de bank naar boven kwamen.Van Ruttes benoemingstermijn liep tot april 2022. Hij blijft aan tot er een vervanger is gevonden.

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

nrc.next
van 12 maart 2021

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *