Nu weet half Limburg precies wat directeur groene stichting verdiende

Nu weet half Limburg precies wat directeur groene stichting verdiende

[ad_1]


De salarisgegevens van de vorige week uit zijn functie ontheven directeur Herman Vrehen van de Limburgse goededoelenstichting IKL liggen op straat. De voorzitter van de raad van toezicht van IKL, burgemeester Dieudonné Akkermans van Eijsden-Margraten, blijkt vorige week abusievelijk een e-mail hierover doorgestuurd te hebben naar al zijn e-mailcontacten.In de e-mail, die NRC in handen heeft, zat een notitie van Herman Vrehen uit december 2020 over zijn beloning als directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL), die zich ontfermt over natuur en landschap. Vrehen pleit daarin voor een gesprek omdat hij „achterstand” zou hebben opgelopen in zijn beloning.Uit een publicatie van NRC bleek dinsdag dat Vrehen, tot 2009 namens het CDA gedeputeerde in Limburg, vorige week op non-actief gezet is door de raad van toezicht. Dat gebeurde na vragen van NRC over het, volgens de toezichthouder op goede doelen Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), te hoge salaris van Vrehen. Ook meldde NRC dat Vrehen jarenlang subsidiegelden heeft weggesluisd naar eigen bv’s. Dat deed hij onder meer door IKL-personeel in te huren via zijn bv’s.

lees ook: Hoe een ex-gedeputeerde met hulp van het CDA in Limburg subsidiegeld doorsluisde naar zijn eigen bv’s

Mail naar politie en ambtenarenTot de ontvangers van de e-mail behoren medewerkers van politie en Openbaar Ministerie, burgemeesters, CDA-bestuurders, onder wie commissaris van de koning Theo Bovens, en ambtenaren. Zij konden lezen dat Vrehen een managementvergoeding voor een 32-urige werkweek heeft van 118.848 euro (ex BTW). In het jaarverslag van IKL over 2019 staat overigens dat hij dat jaar een vergoeding van 127.688 euro (ex BTW) kreeg voor de deeltijdfunctie (0,7 fte). Daarmee ontving hij twee keer zoveel als de norm die toezichthouder CBF hanteert.Voor Vrehen was dit niet voldoende, zo blijkt. Hij verwijst in zijn notitie naar directeuren die in loondienst zijn van landschapsstichtingen in andere provincies. Zij zouden meer verdienen dan hij. Omdat Vrehen zich door een eigen bv laat verhuren aan IKL zou er volgens hem „duidelijk sprake” zijn „van een zwakkere rechtszekerheid” en een „oplopende achterstand in beloning”. Ook zegt Vrehen in de praktijk fulltime bezig te zijn voor IKL. Daarnaast doet hij nog meer, schrijft hij: „De nevenfuncties die ik momenteel vervul hebben allemaal een directe relatie met het werkveld van IKL en daar komen ook veel koppelkansen uit voort.”

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.