Rapport: meer positieve verhalen over China, na beïnvloeding van media

Rapport: meer positieve verhalen over China, na beïnvloeding van media

[ad_1]


China heeft zijn invloed op media in andere landen de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Daarmee heeft het, ondanks de coronapandemie die in China is begonnen, zijn imago in veel landen kunnen verbeteren. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ), dat deze woensdag is gepubliceerd. Via financiële steun aan buitenlandse media, het gratis aanleveren van kant en klare tekst en beeld, en het opzetten van andere samenwerkingsverbanden had China afgelopen jaren al een stevige voet aan de grond gekregen in het medialandschap van grote en kleine landen. De Chinese staatstelevisie is, met name in Afrika, ook steeds sterker vertegenwoordigd in het aanbod van digitale televisiekanalen, en veelal in goedkopere pakketten dan die waar BBC en CNN mee te ontvangen zijn.Ook breidt China zijn invloed uit door financieel belang in buitenlandse kranten te nemen: zo werd in 2018 een columnist van een Zuid-Afrikaanse krant die gedeeltelijk in Chinese handen is, aan de kant gezet een dag nadat hij geschreven had over de onderdrukking van de Oeigoeren in China.Wijdvertakt internationaal netwerk

Lees ook dit artikel over The Epoch Times: Hoe een obscure krant met wortels in China uitgroeide tot grote speler in de VS

In sommige landen biedt China artikelen aan die al in de lokale taal vertaald zijn, bijvoorbeeld voor Servische media in het Servisch en Italiaanse in het Italiaans. Zo verschijnt er volgens het rapport iedere dag wel een Chinees artikel in de Servische media (die grotendeels onder controle staan van de overheid). De Italiaanse nieuwsdienst Ansa geeft dagelijks vijftig berichten van het Chinese staatspersbureau Xinhua door – overigens niet in de reguliere nieuwsstroom van Ansa, maar in een apart kanaal.Van dit wijdvertakte internationale netwerk kon China het afgelopen jaar de vruchten plukken. „Toen de pandemie zich begon te verspreiden, benutte Beijing zijn internationale media-infrastructuur om positieve verhalen over China uit te zetten, ook met nieuwe tactieken waaronder desinformatie”, aldus het rapport. Dat leidde tot meer positieve berichtgeving over China.Voor het onderzoek hebben in december 2020 en januari dit jaar 54 journalistenvakbonden uit 50 verschillende landen in alle werelddelen vragen beantwoord. De IFJ probeert op die manier een beeld te krijgen van hoe de Chinese overheid zich tijdens de pandemie tot buitenlandse media wendt en daar invloed op uitoefent.In 2020 is de berichtgeving over China positiever geworden in 56 procent van de landen waar journalistenbonden deelnamen aan het onderzoek, blijkt uit de antwoorden van de respondenten. Het duidelijkst kwam die trend naar voren in Europese landen. Negatiever was de berichtgeving geworden in 24 procent van de landen, vooral in de Verenigde Staten.Tegelijk maakt China het buitenlandse media steeds moeilijker om zelf vanuit China over het land te berichten. Zeker 18 buitenlandse correspondenten, van onder meer de BBC en The New York Times, zijn in 2020 gedwongen China te verlaten. Daarbij komt dat buitenlandse journalisten die het land willen binnenkomen steeds moeilijker een visum krijgen. Hierdoor zijn buitenlandse media in toenemende mate aangewezen op informatie van Chinese media, wat heeft bijgedragen aan de positievere berichtgeving.Veel van de ondervraagde journalisten achten het mediabestel in hun land sterk genoeg om niet door de groeiende Chinese invloed gedomineerd te worden. De door China aangeboden journalistieke producties zouden bovendien vaak te weinig aansluiten bij de belangstelling en cultuur van de ontvangende landen – te veel saaie toespraken van de president of overduidelijke propaganda.Uitwisseling van journalistieke productiesIn The New York Times reageerde een hoge functionaris van de afdeling informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de kritiek in het rapport, met het argument dat wat China doet niet anders is dan wat de Verenigde Staten al veel langer doen. Vooral ten tijde van de Koude Oorlog hebben de Amerikanen, deels met geheime financiering, een groot internationaal netwerk opgezet van media die de Verenigde Staten gunstig gezind waren. In Servië zijn de banden met China nu zo nauw, dat de Servische staatsomroep een akkoord met de Chinese staatsomroep heeft voor de uitwisseling van journalistieke producties. De Chinese medische hulp ten tijde van de pandemie kreeg niet alleen veel aandacht in de Servische pers, een tabloid plaatste zelfs een groot reclamebord met een foto van de Chinese president Xi Jinping en de tekst: „Dank u, broeder Xi!”. Inmiddels zou veertig procent van de Servische burgers geloven dat hun land de meeste medische hulp ontvangen heeft van China, terwijl de Europese Unie een aanzienlijk grotere donor is – wat slechts 17 procent van de Serviërs weet.In Aziatische landen wordt de groeiende rol van China bij de eigen media het meest kritisch gezien, in Afrikaanse landen het meest positief. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben dit jaar de uitzendvergunning van de Chinese staatsomroep CGTN opgeschort, onder meer omdat verhuld zou zijn dat de Chinese Communistische Partij er aan de touwtjes trekt.

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.