SCP: spreidingsbeleid Syrische statushouders werkt ongelijke baankansen in de hand

SCP: spreidingsbeleid Syrische statushouders werkt ongelijke baankansen in de hand

[ad_1]


Het spreidingsbeleid voor Syrische asielzoekers met een verblijfsvergunning zorgt voor ongelijke kansen op de arbeidsmarkt voor die groep. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maandag in een onderzoek. Nadat de statushouders een verblijfsvergunning hebben gekregen, vertrekken ze uit de asielzoekerscentra en worden ze verdeeld over Nederlandse dorpen en steden op basis van inwonertal. Deze spreiding is willekeurig en sluit daardoor in veel gevallen niet aan bij de sociaal-economische achtergrond van de asielzoekers.
„Tussen gemeenten en regio kunnen immers grote verschillen bestaan in voorzieningen, beleidsinspanningen en arbeidsmarktomstandigheden”, schrijft het SCP. Hoe meer statushouders in een woongemeente werkloos blijven, des te groter de kans dat later geplaatste vluchtelingen daar ook niet aan werk komen. Volgens de onderzoekers hebben statushouders vaak flexibele banen in de horeca, schoonmaak en uitzendbranche. Ze veranderen geregeld van baan of raken werkloos: twee op de drie respondenten zeggen niet elke maand van het jaar te werken.
Om de positie op de arbeidsmarkt voor statushouders te verbeteren, adviseren de onderzoekers om ernaar te streven de opvangperiode in een asielzoekerscentrum zo kort mogelijk te houden. Ook een inburgeringsplicht versterkt de baankansen, doordat statushouders bijvoorbeeld de taal sneller onder de knie krijgen. Daarnaast raadt het SCP het toekomstige kabinet aan om te werken aan een „gerichter plaatsingsbeleid”, dat ertoe leidt dat de opleiding en werkervaring van de statushouder beter aansluit op de baanperspectieven in de regio waar die komt te wonen.

Lees ook: ‘Het systeem veroorzaakt schrijnende gevallen in het vreemdelingenrecht’

Nieuwsbrief
NRC De Haagse Stemming

Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *