SER-advies: verhoog salarissen in de zorg structureel

SER-advies: verhoog salarissen in de zorg structureel

[ad_1]


De salarissen van bepaalde groepen zorgmedewerkers moeten structureel worden verhoogd om de zorg als sector aantrekkelijk te houden. Dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) woensdag in een advies aan demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD). De verwachting is dat het advies van de SER, het belangrijkste adviesorgaan voor regering en parlement, een prominent discussiestuk zal worden op de formatietafel.Sinds de coronacrisis vorig jaar begon zorgt de beloning van zorgmedewerkers voor veel politieke discussie. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer deden vanaf het najaar verwoede pogingen een salarisverhoging af te dwingen, maar het kabinet wilde daar niet toe overgaan omdat de overheid al zoveel miljarden moest uitgeven aan economische steunpakketten. Als compromis vroeg minister Van Ark een commissie van de SER te kijken naar een salarisverhoging en de bredere problemen op de arbeidsmarkt in de zorg.Deel sector is ‘goed meegegroeid’De SER vindt salarisverhoging in principe een goed idee, maar dan voor de groepen zorgmedewerkers die dat echt nodig hebben. In het rapport Aan de slag voor de zorg stelt de SER dat de zorgsalarissen in algemene zin de afgelopen twintig jaar redelijk goed zijn meegegroeid met de loonontwikkeling in de rest van de economie en dat er ook de afgelopen jaren verschillende salarisverhogingen zijn afgesproken bij Cao-onderhandelingen. Toch blijven bepaalde groepen in de zorg met hun loon volgens de SER nog steeds achter, zoals een deel van de verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders. De SER adviseert de politiek daarom extra geld voor salarisverhoging juist naar deze groepen te laten gaan, die volgens het adviesorgaan „de kern van de zorg” vormen. De beloning van deze groepen verbeteren is volgens de SER hard nodig om te voorkomen dat zorgmedewerkers de sector verlaten voor een andere, aantrekkelijker baan. De problemen op de arbeidsmarkt in de zorg zijn groot. Het ministerie van Volksgezondheid schatte eerder dat het personeelstekort volgend jaar sectorbreed zal zijn opgelopen tot zo’n 80.000 mensen. Dat aantal zal vanwege de stijgende zorgvraag door vergrijzing bij ongewijzigd beleid alleen maar oplopen. Hoewel de instroom van nieuwe medewerkers de laatste jaren is verbeterd, blijft de uitstroom een groot probleem. Onderzoek van RegioPlus, een samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in de zorg, liet vorig jaar zien dat ruim een kwart van de mensen die een zorgorganisatie verlaat, dit binnen een jaar na indiensttreding doet.De SER benadrukt dat de hoogte van het salaris voor veel zorgmedewerkers niet het grootste probleem is. „Als je kijkt naar wat mensen zelf aangeven over waarom zij de zorg verlaten, dan is hun salaris vaak geen doorslaggevende factor”, zegt SER-kroonlid en hoogleraar sociologie van arbeid en organisatie Romke van der Veen (Erasmus Universiteit). „Tegelijkertijd speelt het zeker een rol en moeten overheid en sector vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt zorgen dat zij een met de markt concurrerend bod kunnen doen.”

Lees ook: Waarom wil de coalitie geen loonsverhoging voor zorgmedewerkers?

‘Meer vertrouwen op professional’In het advies doet de SER een reeks andere aanbevelingen die de zorg als arbeidsmarkt aantrekkelijker moeten maken. Volgens Van der Veen is „het herstel van het vertrouwen in de professional” het belangrijkste. Zorgmedewerkers moeten meer zeggenschap krijgen over de inrichting van hun werk, meer mogelijkheden krijgen voor scholing en ontwikkeling en minder belast worden met bureaucratische regels. Deze problemen zijn hardnekkig en bepaald niet nieuw, er wordt in de zorg vaak al jaren over gesproken. De SER hoopt dat de coronacrisis een mooie aanleiding kan zijn om zaken structureel te verbeteren. De SER komt ook met een opmerkelijke oproep aan politiek en sector: vraag alsjeblieft geen nieuwe adviezen meer over dit thema. „Het eerste advies van deze commissie is om niet weer nieuwe commissies in te stellen, maar aan de slag te gaan de eerder uitgebrachte adviezen.” De SER zegt dat extra financiële investeringen in de zorgarbeidsmarkt nodig zijn, maar noemt bewust geen bedrag voor de komende regeerperiode, zegt Van der Veen. „Dat is echt een politieke keuze.” Vakbond FNV vindt het „positief” dat de SER stelt dat de lonen in de zorg omhoog moeten. Voor de komende jaren is volgens de bond structureel 2,25 miljard euro nodig. „Alleen dan geeft de overheid uiting aan echte waardering en concretiseert de politiek het applaus. De minister kan dit advies nu niet naast zich neerleggen.”

Nieuwsbrief
NRC De Haagse Stemming

Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

NRC in de ochtend
van 12 mei 2021

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *