Snel een kabinet? Liever goed beleid

Snel een kabinet? Liever goed beleid

[ad_1]


Yo, de haast is terug. Vooruit met de geit, zei Wopke Hoekstra (CDA) deze week bij zijn bezoekje aan informateur Mariëtte Hamer. Nu echt spoed gaan maken, klonk uit de mond van Mark Rutte, (VVD). Voor de zomer een nieuw kabinet, was de wens van Sigrid Kaag (D66). Je hoort het de laatste maanden van alle kanten (van planbureaus, bedrijvenclubs, vakbonden): er moet snel een kabinet komen. De redenering: door de coronacrisis is er haast. De overheid moet het economisch herstel bevorderen. En op tal van terreinen – klimaatbeleid, het stikstofprobleem, de woningmarkt, sociaal beleid – wacht het land op politieke besluiten. Mochten snelle besluiten politiek moeilijk liggen, knip het politieke akkoord dan op, hoor je ook veel. Maak eerst een herstelplan, of maak een regeerakkoord op hoofdlijnen. Ik begrijp de roep om vaart, maar ik heb ook mijn twijfels. Ja, er liggen grote kwesties te wachten op politieke duidelijkheid. En ja, de formatie gaat tot nu toe traag. Terecht dat niemand een herhaling wil van de 7 maanden durende formatie van 2017. Als we íéts hebben geleerd, dan is het: nieuw beleid moet vooral goed zijn. En niet snelToch word ik ongemakkelijk van de roep om spoed. Want heeft het land echt zoveel haast? Dinsdag presenteert het demissionaire kabinet waarschijnlijk een nieuw economisch steunpakket. Er lijkt brede politieke eensgezindheid over het voortzetten van steun na 1 juli. De hoogste nood lijkt dus ook zónder een nieuw kabinet te kunnen worden gelenigd. Blijft over: structureler (herstel)beleid waarmee vaart zou moeten worden gemaakt, over klimaat, stikstof, woningen, sociaal beleid. Ik ben blij verrast als partijen het snel eens worden, maar erg waarschijnlijk lijkt dat niet. CDA en VVD denken heel anders over stikstofbeleid dan D66 en GroenLinks. Als de afgelopen jaren ons íéts leren, dan is het: nieuw en ingrijpend beleid moet eerst en vooral goed zijn. En dat kán misschien helemaal niet snel. Omdat snelle politieke compromissen vaak ook gooi- en smijtwerk betekenen. De rode draad in alle adviezen na de Toeslagenaffaire is toch: neem de tijd om nieuwe wetten te maken. Timmer geen vernuftig politiek compromis in elkaar dat in de praktijk niet werkt. Als ik kijk naar de kabinetten-Rutte sinds 2010, dan valt mij vooral op hoe veranderlijk en onevenwichtig het beleid is. Bezuinigen, hervormen, decentraliseren, terugdraaien, meer uitgeven, streng, coulant. En dat allemaal onder dezelfde premier. De stand van de schatkist bepaalde de koers. Dit laat nog steeds sporen na. Rutte I en II sneden in het financieel beheer op ministeries. De Rekenkamer wees deze week op de gevolgen: de controle op de coronamiljarden die het ministerie van Volksgezondheid uitgaf was slecht. Luister naar de mensen die de machinekamer van de overheid op hun duimpje kennen en je hoort precies wat het probleem is. „We kiezen er al te vaak voor om problemen niet op te lossen, maar af te kopen,” schreef Pieter Hasekamp van het CPB vorige week. „Zodra er een probleem is, wordt er gereorganiseerd of geschoven met geldstromen, zonder dat er echt goed wordt nagedacht over doelmatigheid,” zei Arno Visser van de Rekenkamer deze week. Dus ik heb niet zoveel vertrouwen in ‘snel’. Naar mijn idee is er schreeuwende behoefte aan ‘goed’. Ga dit keer niet schuiven met geld. Ga eerst inventariseren waar het aan schort bij de overheid. En bedenk dan wat de overheid moet bieden, hoe dat mensen écht helpt. Zodat beleid niet om de haverklap anders moet. Bij een nieuw kabinet denk ik niet aan snel, ik denk aan veel en veel beter.
Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

Nieuwsbrief
NRC Economie

De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

NRC Handelsblad
van 22 mei 2021

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

NRC in de ochtend
van 22 mei 2021

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *