Topambtenaren: veestapel verkleinen om stikstofuitstoot te verminderen
Het volgende kabinet moet extra maatregelen nemen om de neerslag van stikstof te verminderen. Zo moet onder meer de veestapel verkleind worden. Dat staat vrijdag te lezen in een rapport van de topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het kabinet.
De stikstofneerslag moet tegen 2030 met zeker de helft verminderd worden, terwijl in de huidige stikstofwet staat vastgelegd dat de neerslag met 26 procent moet verminderen. Volgens de schrijvers van het rapport zijn extra aanvullende maatregelen nodig om „geen onherstelbare schade te laten ontstaan” aan de Nederlandse natuur, in het bijzonder de zogeheten Natura 2000-gebieden. In die gebieden moet de uitstoot tot 70 procent verminderd worden.
Volgens het rapport is het „realiseerbaar” om de stikstofuitstoot met de helft te verminderen. Maar daarvoor zijn „technische maatregelen en een dalend volume van de veestapel, in het bijzonder van het melkvee” nodig, zo staat in het rapport. Dat komt omdat koeien veel ammoniak, een stikstofverbinding, uitstoten. De veestapel moet volgens de onderzoekers met 17 tot 30 procent verkleind worden.

Lees ook: De stikstofwet van Schouten is gered, op het nippertje

Kabinetsformatie
Het verminderen van de veestapel kan enerzijds bereikt worden als een deel van de boeren omschakelt en naar „een ander type bedrijfsvoering”, zoals de biologische landbouw. Anderzijds kan de overheid stimuleren dat veehouders in het geheel stoppen, bijvoorbeeld door stalemissies duurder te maken of ze (gedwongen) uit te kopen. Volgens de schrijvers van het rapport zullen hierbij „hoe dan ook kosten worden gemaakt”. Hoeveel dat precies zal kosten is niet duidelijk, maar een „forse krimp zal miljarden vergen”, zo leest het rapport.
Het is onduidelijk wat dit advies betekent voor de aankomende kabinetsformatie. De twee grootste partijen VVD en D66, die hoogstwaarschijnlijk formatiegesprekken met elkaar zullen voeren, denken anders over wat te doen aan de stikstofproblematiek. Zo pleit D66 al langer voor het halveren van de veestapel om de stikstofuitstoot te verminderen, tot ongenoegen van veel boeren. De VVD is een stuk terughoudender met het verkleinen van de veestapel.

Written by 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *