Uniper eist compensatie voor sluiting kolencentrale Maasvlakte

Uniper eist compensatie voor sluiting kolencentrale Maasvlakte

[ad_1]


Energiebedrijf Uniper gaat via de rechter financiële compensatie eisen voor de verplichte sluiting van zijn kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte in 2030. Ook stapt het Duitse energiebedrijf volgens directeur Hans Schoenmakers „waarschijnlijk op korte termijn” naar het internationale tribunaal -Icsid om genoegdoening te krijgen. Concurrent RWE, dat over een kolencentrale in de Groningse Eemshaven beschikt, wendde zich in februari al tot Icsid.„Het gaat erom dat we onze rechten veiligstellen”, licht Schoenmakers toe. „We hopen dat die juridische stappen uiteindelijk niet nodig zijn en dat we er met het Rijk alsnog uitkomen.”Het energiebedrijf stapt naar het internationale tribunaal Icsid De stap van Uniper (12.000 werknemers in veertig landen) is geen verrassing. Het bedrijf liet eerder al weten compensatie te willen voor de centrale die indertijd deels op verzoek van het kabinet Balkenende II voor 1,6 miljard euro werd gebouwd en in 2016 in gebruik werd genomen. Het huidige kabinet is met RWE en Uniper al langer in gesprek, maar tot enige toenadering heeft dit niet geleid. RWE liet in februari weten 1,4 miljard euro compensatie te eisen. Daarvoor stapt het Duitse concern naar het arbitragehof Icsid in Washington. Het instituut is onderdeel van de Wereldbank en treedt op bij geschillen tussen (buitenlandse) bedrijven en regeringen. Anders dan RWE heeft Uniper geen bedrag genoemd waarmee het gecompenseerd wil worden.Grote uitstotersIn 2019 is met ruime steun van het parlement de wet aangenomen die stroomopwekking via verbranding van kolen vanaf 2030 verbiedt. Het verbod past in het streven van het Klimaatakkoord om de uitstoot van CO2 over negen jaar met 49 procent te hebben verlaagd, om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Kolencentrales stoten bijvoorbeeld tweemaal meer broeikasgassen uit dan gascentrales en staan steevast in de toptien van grootste Nederlandse uitstoters. In een brief aan de Tweede Kamer bevestigt minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat, VVD) de juridische voornemens van Uniper. De bewindsman benadrukt nog eens dat van financiële compensatie geen sprake zal zijn. Volgens hem konden exploitanten er bij de bouw niet van uitgaan dat „op termijn geen overheidsmaatregelen zouden worden genomen”, om de CO2-emissie „vergaand” te reduceren. Daar komt bij dat de centrales wel stroom mogen blijven produceren, bijvoorbeeld met biomassa, als ze maar geen kolen gebruiken.In Nederland zijn nu nog vier kolencentrales in bedrijf, nadat eind 2019 de Amsterdamse Hemwegcentrale werd gesloten. Exploitant Vattenfall, die de oude centrale in Amsterdam pas in 2024 wilde sluiten, kreeg daarvoor een compensatie van ruim 50 miljoen euro. Met de versnelde sluiting van de centrale wilde oud-minister Wiebes proberen aan de zogeheten Urgenda-eisen te voldoen. Daarvoor was het nodig dat de emissie in 2020 en in de jaren erna minstens 25 procent lager was dan in 1990. Pas aan het eind van dit jaar wordt duidelijk of dit is gelukt. Sinds oktober is het ministerie van EZK ook in gesprek met de Amerikaanse investeringsgroep Riverstone, die de Onyx-centrale (2015) op de Maasvlakte exploiteert. Wiebes besloot vorig najaar 238 miljoen euro uit te trekken om de sluiting van nog een kolencentrale mogelijk te maken en Riverstone wilde wel praten. Maar de Onyx-eigenaar, die de centrale twee jaar terug van het Franse Engie overnam, praat nu al maanden over compensatie, terwijl de verwachting was dat de partijen er binnen enkele weken uit zouden komen.De drie resterende kolencentrales krijgen tot en met 2024 te maken met een verplichte productiebeperking. Om de emissies terug te brengen, en de Urgenda-doelen in zicht te houden, mogen de centrales niet meer dan 35 procent van hun capaciteit benutten. Na 2024 kan het Urgenda-doel volgens EZK ook zonder beperking van de kolenstroom worden gehaald. Tegen die tijd is wel de vraag in hoeverre kolencentrales nog rendabel zijn. Door de nu al flink opgelopen CO2-prijs moeten ze steeds meer betalen voor hun uitstoot en de verwachting is dat die prijs verder stijgt.De productiebeperking gaat pas in als de benodigde wetgeving door het parlement is aangenomen. In mei buigt de Tweede Kamer zich hierover. „Met die beperking van 35 procent kunnen we uit de voeten”, zegt Schoenmakers van Uniper. „Je verliest natuurlijk veel van je verdiencapaciteit en je kan eigenlijk niet normaal geld verdienen. Maar in dit geval is er wel een compensatieregeling.”

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

NRC Handelsblad
van 17 april 2021

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

NRC in de ochtend
van 17 april 2021

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.