Wel de drugs, maar het afval is deels verdwenen

Wel de drugs, maar het afval is deels verdwenen

[ad_1]


Het is „verbazingwekkend”, zegt Max Daniel, portefeuillehouder drugs bij de Nationale Politie. In een jaar waarin het uitgaansleven vrijwel volledig stil is komen te liggen door Covid-19, lijkt de productie van synthetische drugs niet afgenomen. Afgelopen jaar werden 108 drugslabs opgerold, bijna een kwart meer dan in 2019, blijkt uit de jaarlijkse rapportage over synthetische drugs. Die labs produceren vooral amfetamine (speed), methamfetamine (crystal meth), mdma (xtc) of ghb. Agenten wisten ook drugslocaties op te sporen dankzij de hack van EncroChat — een versleutelde berichtenserver, die door de politie werd gekraakt. Opvallend genoeg is de hoeveelheid gedumpt drugsafval juist afgenomen. In 2020 werden 178 dumplocaties gevonden – de kenmerkende blauwe vaten in sloten of op ongebruikte strookjes land –, tegenover 191 in 2019. In ‘piekjaar’ 2018 waren er 292 dumpingen.Zijn er meer drugslabs gevonden omdat er meer zijn, of doordat de opsporing verbeterd is? „Dat is altijd een lastige vraag. De enige conclusie die je kunt trekken is dat we meer labs hebben gevonden.”Meer drugslabs, maar wel minder dumping van afval. Hoe kan dat?„Bij het oprollen van de drugslabs zien we soms dat het daar opgeslagen is. Daarnaast vinden we het soms in grote giertanks, tanks die boeren gebruiken om mest over het land uit te rijden.” Hoe komen criminelen daaraan? „Boeren kunnen deze wagens uitlenen, of criminelen stelen of kopen ze zelf. Er is niet één vaste werkwijze. Het besturen van de tanks kan iedereen. Het levert behoorlijke milieuschade op als het afval in bossen wordt gedumpt, als het in de bodem trekt of in het water terechtkomt. Er zijn ook signalen dat het drugsafval naar landen wordt vervoerd waar niet of nauwelijks gecontroleerd wordt. In die landen wordt het dan gestort en daarna verwerkt.„Ik sluit niet uit dat dit via afvalverwerkingsbedrijven gebeurt tegen betaling. Als een land wel controleert op de invoer van afval, gebruiken criminelen hun netwerk om dat te omzeilen.” Een andere verklaring die je hoort: een deel van het drugsafval wordt gebruikt als basisgrondstof van crystal meth?„Het klopt dat criminelen het afval uit de crystal meth-laboratoria gebruiken voor de productie van meer crystal meth. Hier is een speciale techniek voor nodig. We komen steeds vaker Mexicaanse drugscriminelen tegen, die zijn gespecialiseerd in die techniek.”Kunnen Nederlandse criminelen dat ook?„Nee, die beheersen dit niet. Dat is de reden dat er wordt samengewerkt tussen de Nederlandse en Mexicaanse criminelen. Mexicaanse laboranten worden daarvoor speciaal ingevlogen. Met deze techniek behaal je veel meer rendement. Uiteindelijk blijft nog maar tien tot twintig procent afval over, in plaats van vijftig procent.”Hoe groot is het gevaar van de productie van crystal meth?„ Het gevaar van productielabs zit in het gebruik van chemische stoffen. Zeker als een lab in een woonwijk gesitueerd is, zijn de gevolgen niet te overzien als er iets gebeurt. De productie in Nederland van crystal meth heeft onze grote aandacht. De toename van het aantal ontmantelde crystal meth-labs laat zien dat die aandacht terecht is.”

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.