Wordt het groene, blauwe of toch grijze waterstof?

Wordt het groene, blauwe of toch grijze waterstof?

[ad_1]


Dat waterstof een rol gaat spelen in de strijd tegen opwarming van de aarde, staat buiten kijf. Maar hoe groot die rol wordt, weet niemand, net zomin als wanneer transportbedrijven en zware industrie waterstof zullen omarmen – als dat moment er überhaupt komt.Beleggers met interesse in waterstofaandelen staan daarmee anno 2021 voor een keuze. Durven zij het aan geld te steken in fondsen van pure players, vrijwel volledig gericht op waterstofproducten, of mikken zij op meer gevestigde bedrijven die slechts deels inzetten op waterstof? Bij die eerste groep moet je denken aan bedrijven als het Canadese Ballard (103,9 miljoen dollar omzet, zo’n 88 miljoen euro) dat al voor de eeuwwisseling geloofde in waterstof als energiebron van de 21ste eeuw. Het bedrijf werkt aan brandstofcellen voor schone automotoren en is sinds 1995 genoteerd aan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Andere opties zijn kleinere Scandinavische beursfondsen als PowerCell (Zweeds, had vorig jaar een omzet van zo’n 10 miljoen euro) en Volvo-spin-off Nel Hydrogen (Noors, zo’n 57 miljoen euro omzet), die zich ook richten op scheepvaart. Of verzamel ze in ETF’s (indexfondsen of trackers), met louter bedrijven in de waterstofsector. Vermogensbeheerders als het Britse LGIM en het Amerikaanse VanEck bieden de eerste sinds kort aan.Bob Homan, beleggingsstrateeg van ING, vindt het risico van beleggen in de pure spelers nog te groot. „Leuke bedrijven, maar de meeste maken nog verlies, terwijl hun beurskoersen heel hard zijn opgelopen. Als de omzetgroei straks tegenvalt, zijn de koersen daar heel gevoelig voor.”Homan wijst op bedrijven die, als waterstof groter wordt, daarop hopen mee te liften. Neem het Britse Johnson Matthey en het Belgische Umicore, die brandstofcelkatalysatoren bouwen, deels voor waterstof. Of het Franse Air Liquide, bekend van industriële en medische gassen. Begin 2019 nam het bedrijf een belang in Hydrogenics, dat ontwikkelaar is van waterstofproductieapparatuur en brandstofcellen. Bij Air Liquide is nu zo’n 10 procent van de omzet gerelateerd aan waterstof. Bij de Duitse concurrent Linde, een DAX-fonds, gaat het om circa 6 procent. Het zijn, kortom, bedrijven die op meer paarden wedden.Marktonderzoeker Grand View Research schatte de mondiale waterstofmarkt in 2020 op ruim 120 miljard dollar en rekent op jaarlijks zo’n 5,7 procent groei. „Een relatief kleine markt”, zegt energiespecialist Hans van Cleef van ABN Amro. „De handel in waterstof vindt overwegend plaats tussen bedrijven. Er is nog geen open markt.” Hij ziet niettemin enorme potentie, mits overheden investeren in waterstofprojecten. „Er wordt bij waterstof gesproken over toepassingen in de mobiliteit en gebouwde omgeving. Maar ik denk dat de grootste klappers gemaakt worden in de industrie, bij grote CO2-uitstoters als Tata Steel, chemische bedrijven of raffinaderijen.” De vraag is hoe ‘groen’ waterstofproductie straks kan zijn. Waterstof (gewonnen door elektrolyse) is weliswaar een schone brandstof, maar de productie ervan vergt veel stroom. Hoe die wordt opgewekt, bepaalt of er sprake is van schone energie. Zo heb je ‘groene’ waterstof (opgewekt met bijvoorbeeld wind of zon), ‘blauwe’ waterstof (uit aardgas waarvan de uitstoot wordt opgevangen) en ‘grijze’ waterstof (uit aardgas en steenkool waarbij broeikasgassen in de atmosfeer belanden).Homan vindt dat de duurzame belegger die kritische blik altijd moet hebben. Afgelopen jaar, zegt hij, viel elk zogenaamd ‘duurzaam’ aandeel te slijten, „ongeacht prijs of kwaliteit van de onderneming”. Inmiddels is daarop een redelijk forse beurscorrectie te zien geweest, ook bij duidelijk ‘groenere’ bedrijven.Chris Koenis

Een versie van
dit artikel
verscheen ook in

NRC in de ochtend
van 6 april 2021

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.