Zet al die beschikbare miljarden nu ook in voor het klimaat

Zet al die beschikbare miljarden nu ook in voor het klimaat

[ad_1]


In dit cruciale jaar voor de mensheid breekt nu het moment aan voor gedurfde klimaatactie. De wetenschap is onweerlegbaar en wereldwijd in overeenstemming: om te voorkomen dat de klimaatcrisis een permanente catastrofe wordt, moeten we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graden Celsius.

António Guterres is Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
Om dit te doen, moeten we tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen tot nul herleiden. De landen die ongeveer tweederde van de wereldeconomie uitmaken, hebben zich daartoe geëngageerd. Dat is bemoedigend, maar we hebben dringend elk land, elke stad, elk bedrijf en elke financiële instelling nodig om zich bij deze coalitie aan te sluiten en concrete plannen op te stellen voor de overgang naar CO2-neutraliteit.Dat regeringen deze langetermijnambitie nu afstemmen op concrete acties is nog dringender, nu duizenden miljarden dollars worden vrijgemaakt om de Covid-19-pandemie te boven te komen. Economieën nieuw leven inblazen is onze kans om onze toekomst opnieuw vorm te geven.De wereld heeft een sterk actiekader: het Akkoord van Parijs. Daarin verbonden alle landen zich ertoe om hun eigen nationale klimaatactieplannen op te stellen en die elke vijf jaar te verstrengen. Meer dan vijf jaar later, en met het vernietigende bewijs dat als we niets doen, we onze planeet zullen vernietigen, is het tijd voor beslissende en doeltreffende actie, nu de Verenigde Naties in november alle landen in Glasgow bijeenroepen voor de COP26-klimaattop.Alarmfase code rood De nieuwe nationale plannen moeten de wereldwijde vervuiling van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 45 procent verminderen ten opzichte van het niveau van 2010. Vele plannen zijn al voorgesteld, landen zetten in op een duidelijker beleid om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en om de toegang tot hernieuwbare energie te vergroten.Maar tot nu toe bereiken die plannen minder dan 1 procent uitstootvermindering. Dat betekent alarmfase code rood voor mens en planeet.De komende maanden, te beginnen met de aanstaande ‘Leaders Summit’ die door de Verenigde Staten wordt georganiseerd, moeten regeringen hun ambities drastisch verhogen – vooral de landen met de grootste uitstoot die het grootste deel van de crisis hebben veroorzaakt.Het uitfaseren van steenkool uit de elektriciteitssector is de allerbelangrijkste stap om het doel van 1,5 graden te bereiken. Onmiddellijke actie om de smerigste, meest vervuilende fossiele brandstoffen uit de energiesectoren te verwijderen, biedt onze wereld een eerlijke kans om te vechten.

Lees ook: Het verbruik van fossiele energie is nu hoger dan in de periode vóór corona

Het wereldwijde steenkoolverbruik voor elektriciteitsopwekking moet tegen 2030 met 80 procent zijn gedaald vergeleken met het niveau van 2010. Dat betekent dat ontwikkelde economieën zich ertoe moeten verbinden om steenkool tegen 2030 uit te faseren; andere landen moeten dit tegen 2040 doen. Er is simpelweg geen reden om ergens nieuwe steenkoolcentrales te bouwen. Een derde van de wereldwijde steenkoolsector is al duurder om te exploiteren dan het bouwen van nieuwe hernieuwbare energiebronnen en -opslag. COP26 zet het einde van steenkool in.Terwijl de wereld groeit naar schone lucht en hernieuwbare energie, is het essentieel dat we zorgen voor een rechtvaardige transitie. Werknemers in de getroffen industrieën en de informele sector moeten worden ondersteund als ze van werk veranderen of zich omscholen. We moeten ook de enorme kracht van vrouwen en meisjes losmaken om transformatie te stimuleren; dat betekent ook als gelijkwaardige deelnemers aan bestuur en besluitvorming.EilandstatenDe landen die het minst de klimaatverandering hebben veroorzaakt, ondervinden veel van de ergste gevolgen. Veel kleine eilandstaten zullen eenvoudigweg ophouden te bestaan als we de respons niet opvoeren. Ontwikkelde landen moeten hun toezeggingen nakomen om jaarlijks 100 miljard dollar te verstrekken en te mobiliseren door: hun huidige niveaus van klimaatfinanciering te verdubbelen; de helft van alle klimaatfinanciering te besteden aan klimaataanpassing; de internationale financiering van steenkool stop te zetten en subsidies van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te verleggen.De G7-top in juni biedt de kans voor de rijkste landen ter wereld om de nodige financiële toezeggingen te doen en op te voeren en het succes van COP26 te verzekeren.Terwijl regeringen moeten leiden, hebben besluitvormers overal een cruciale rol te spelen. Ik vraag alle multilaterale en nationale ontwikkelingsbanken, tegen COP26, om een duidelijk beleid te hebben om het Covid-herstel en de overgang naar veerkrachtige economieën in ontwikkelingslanden te financieren en rekening te houden met verlammende schuldniveaus en enorme druk op de nationale begrotingen.

Praat mee met NRC

Onderaan dit artikel

kunnen abonnees reageren.

Hier leest u meer over reageren op NRC.nl
.
Jonge mensen Veel lokale overheden en particuliere bedrijven hebben zich geëngageerd om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te realiseren en hebben hun bedrijfsmodellen grondig herzien. Ik dring er bij iedereen op aan om ambitieuze doelen en beleidsmaatregelen te stellen.Ik moedig jonge mensen overal aan om hun stem te blijven verheffen voor actie om de klimaatverandering aan te pakken, de biodiversiteit te beschermen, de oorlog van de mensheid tegen de natuur te stoppen en de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te versnellen.De tijd dringt en er is veel hard werk voor de boeg, maar dit is geen tijd om de aftocht te blazen en de witte vlag te hijsen. De blauwe VN-vlag van solidariteit en hoop zal blijven wapperen. Op deze Dag van de Moeder Aarde en in de komende cruciale maanden dring ik er bij alle naties en alle mensen op aan om samen die kans te grijpen.

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *