Zodra Kamervoorzitter Arib werd vervangen, was Dion Graus weer in het gebouw

Zodra Kamervoorzitter Arib werd vervangen, was Dion Graus weer in het gebouw

[ad_1]


Seksueel wangedrag is en blijft een taboe op het Binnenhof. Partijen en politici is er alles aan gelegen de schade voor zichzelf te beperken en slachtoffers staan vaak in de kou, beschreef NRC dit weekend. Het bleek opnieuw uit de moeizame manier waarop de Kamer dit weekend zocht naar – en ruziede over – een reactie. Diverse vrouwen werden de voorbije jaren slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag binnen de werkomgeving van de Tweede Kamer. Zulk wangedrag bleef vaak onbestraft, bleek uit onderzoek dat NRC vrijdag publiceerde. Je kunt er maar beter over zwijgen, concludeerden slachtoffers uit teleurstelling over de manier waarop hun klacht was afgehandeld. Wie pech had, ondervond na een melding zelfs méér ellende door de afhandeling. Hun klacht bleef ongehoord of ze werden op een zijspoor gezet.

Lees ook: #MeToo op het Binnenhof

Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) noemde het zaterdag in een verklaring „verontrustend dat er opnieuw mogelijk sprake is van intimidatie binnen de Tweede Kamer”. De gevolgen ervan raakten niet alleen aan de slachtoffers, schreef ze: „Intimidatie is allereerst pijnlijk en mogelijk traumatisch voor de slachtoffers. Bovendien schaden dergelijke incidenten het aanzien van het parlement.” Toch wilde Bergkamp niet zeggen dat de klachtenafhandeling verbeterd moet worden. „Op basis van de berichtgeving van het NRC is het lastig om te beoordelen of en welke verbeteringen er nog nodig zijn”, schreef ze.Bergkamp deed ook geen oproep tot een Kamerbreed onderzoek naar de sociale veiligheid op het Binnenhof. Een voorstel voor zo’n onderzoek werd eerder, in 2018, afgeschoten door de Kamerfracties.Arib greep wel inBergkamp zit zelf ook in een lastig parket. De Kamervoorzitter heeft geen officiële bevoegdheid om een Kamerlid – een gekozen volksvertegenwoordiger – aan te pakken. Toch greep haar voorganger, Khadija Arib (PvdA), begin dit jaar op informele titel wél in na een melding van misbruik. Ze deed dit nadat een vrouw naar voren kwam met een nieuwe melding van misbruik door PVV-Kamerlid Dion Graus. Graus had de vrouw, een fractiemedewerkster, dronken gevoerd en misbruikt. Arib deed een moreel appèl op Graus zich niet meer in het Kamergebouw te vertonen, behalve bij stemmingen – Graus gehoorzaamde. Arib handelde op eigen titel, Bergkamp wist van niets. Zodra Bergkamp begin april was geïnstalleerd als Aribs opvolger was Graus weer in het gebouw. Tussen de oude en de nieuwe voorzitter heeft nooit een overdrachtsgesprek plaatsgevonden.Bergkamp schreef in haar verklaring dat ze „er aan hecht het volgende te verduidelijken: er is geen sprake van geweest dat de heer Graus formeel de toegang tot het Tweede Kamergebouw is ontzegd”. Ze leek bezorgd over het ontstane beeld: van een voorzitter die niet álles in haar macht doet om in te grijpen. Aanvankelijk wilde Bergkamp zich scherper uitdrukken. In een conceptversie van de verklaring, zaterdag via de PVV-fractie uitgelekt, stond dat de voorzitter eraan „hechtte” „een aantal zaken uit het NRC-artikel te weerleggen”. Die passage was in de uiteindelijke verklaring geschrapt. Een PVV-reactie op de beschuldigingen kwam er niet. Ook bij Denk, GroenLinks en VVD werden klachten over seksuele intimidatie en machtsmisbruik gebrekkig afgehandeld. Die partijen reageerden dit weekend, net als de PVV, niet officieel.Geert Wilders leek pas aan het eind van zaterdag in een tweet op de NRC-onthullingen te reageren: „Journalisten zijn – uitzonderingen daargelaten – gewoon tuig van de richel.”

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.